onsdag 13 maj 2020

13 maj - Några aktuella blomster.

.
Under dagens vandring runt Höje äng på Omberg noterar vi de löpande förändringar som sker i floran. Nu är sipptiden snart förbi och sommarblomstren är på gång. I stort sett alla lövträd har slagit ut förutom enstaka stora askar. Häggen är i full blom och körsbären börjar fälla sina kronblad.
Grönskan tätnar och dunklet tilltar i skogen. Våren mognar till sommar även om det just nu är ganska kallt med frost nattetid.
Det är just det, att minnas att våren fortgår trots bakslagen.

Här är några blomster från dagens vandring.Häckvicker


Skogsförgätmigej


Spenört


Storrams


Tandrot

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar