lördag 18 mars 2023

18 mars - Föredrag hos Skolmästarns

Häromdagen berättade jag om min konst för ett gäng intresserade rotarianer i Linköping. Den här klubben har just konsten som återkommande tema och arrangerar ofta aftnar med medverkande konstnärer. Man har även samarbete med SAAB:s Konstförening samt driver ett samverkansprojekt med Lettland som utmynnar i ett stipendium till en ung lettisk konstnär.

Vi höll till på Skolmästargården i Gamla Linköping, där en utställning om utvecklingen av Linköpings läroverk prydde väggarna. Miljön bars fram av historiens vingslag, där publiken satt bänkade i trånga, golvfasta pulpeter utan möjlighet att komma undan min sedvanliga svada. 

Mitt föredrag togs dock emot med stor värme och tålamod och en uppföljning med studiebesök i min ateljé kommer att ske under våren, varvid något konstverk till kommande utlottning skall inhandlas.

Det var också trevligt att få återse två gamla skolkamrater från skoltiden i Mjölby,  Lena och Bo var på plats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar