fredag 17 mars 2023

17 mars - Med anledning av ...

 ...  f d landshövding i Östergötland Rolf Wirténs bortgång känner jag att jag vill berätta något.

Det är snart en månad sedan det sorgesamma meddeladet om Rolf Wirténs frånfälle nådde oss alla via tidningen Östgöta Correspondenten och under dagarna efteråt fylldes sidorna med minnesord. Rolf Wirténs bedrifter och betydelse för vårt län under tiden som landshövding lyftes fram. Men ändå, där saknades en viktig bit, tycker jag. 

Idag var det begravning i domkyrkan och vi var många där. Även Christer Elderud, Göran Bergengren och undertecknad var på plats som personliga vänner men också som representanter för Tåkern. Vi lyssnade med stor tröst till biskop Marika Markovits ord om också Tåkerns betydelse i Rolf Wirténs liv. Att detta kom att bli viktigt också för sjöns egen utveckling med Rolf som landshövding vid rodret är det som jag här vill lyfta fram.

När Rolf Wirtén utsågs till Landshövding för Östergötland 1987 gick ryktet om honom som aktiv fågelskådare i förväg och nådde Christer Elderud som då var ordförande i Tåkerns fältstation. Christer anmälde omedelbart intresse av ett möte, faktiskt redan innan tillträdandet skedde, där planer smiddes om hur vägarna framåt för Tåkern kunde utformas. Idén fanns om att bilda en fond under WWF:s paraply med syfte att få in ordentligt med medel för skötsel och verksamhet av Tåkerns naturreservat på alla möjliga sätt. Rolf Wirten tände på idén och engagerade sig med hull och hår.

Konungen Carl den XVI Gustaf, beskyddare av WWF, bjöds ner till Tåkern för information och unika kanotfärder. Idén förankrades i Länsstyrelsen och en Tåkernfond kunde bildas varvid insamlade medel från näringsliv och privata mecenater gick in till förvaltning av en stiftelse. Ganska snart var man upp i flera miljoner och redan efter något år kunde man börja använda nettovinsten till åtgärder och upprustning av olika slags verksamheter vid sjön. 

Jag själv personligen blev inkopplad genom att få uppdrag att producera diverse illustrerat material. Ett stort antal skyltar sattes upp, en folder presenterades och två litografiska blad ur egen fatabur kom till under årens lopp. Det kom alltså att bli mycket arbete för mig underTåkernfonden flera år framöver.

Rolf Wirtens engerade arbete vid Tåkern gjorde det möjligt att knyta an till och utveckla den tråd som startade med Tåkerns fältstations tornbygge vid Tåkern 1963 och som via Tåkernfonden slutligen ledde fram till skapandet av Naturum Tåkern invigt 2012.  Det hela är egentligen en fantastisk historia här presenterad endast i kortform.


Kulturprisdiplom från 2005.

Jag och min hustru Ulla kom under åren att bli vänner med Rolf och hans hustru Gunvor och jag minns speciellt den dag jag fyllde 60 år, att han uppvaktade med ett par bronsljusstakar från Gusums bruk. Att jag dessutom tidigt, redan 2005, fick mottaga Rolf Wirténs nyinstiftade Kulturpris gör mig naturligtvis extra stolt. 

2005 mottog jag Rolf Wirténs Kulturpris. Här flankeras min hustru Ulla och en stolt Gebbe av landshövdingeparet Gunvor och Rolf Wirtén. Middag på Linköpings slott följde och så småningom blev det många tillställningar och middagar på slottet i sällskap med ytterligare två generationer landshövdingar - Björn Eriksson och Elisabeth Nilsson med maka och make.

Rolf Wirtén kom flera gånger på besök i min ateljé och han var en flitig läsare av min Naturliga dagbok och kom ofta med uppskattande kommentarer om min konst och min utveckling, senast bara för ett par månader sedan. Du gladde mig Rolf hälsar maskrosen till blåklinten.

Jag har som ni nu förstår mycket att tacka Rolf Wirtén för ...

... och det blev idag ett känslosamt farväl av en frände som jag hedrade med en bukett av äkta Tåkernvass, (med några instoppade röda rosor i för färgens skull).


2 kommentarer:

 1. Intressant att läsa och han var mycket inom skolans värld och engagerad i utbildningsfrågor också. Berättar äldre som var med på den tiden.
  Och jag visste inte att Marika Markovits är biskop i Linköping, fint, hon varit i olika församlingar runtom i Stockholm och ansvarig för Stadsmissionens verksamhet, där kunde vi ofta läsa om henne.

  Fint och vackert avsked och att ni kunde vara där. Buketten väl uttänkt.

  Minns när jag varit på nära anhörigas begravning och gjort någon helt egen bukett, ja handbuketten, släktingar kommit fram och sagt, det är ju han! Så skulle han ha plockat en bukett.

  Nu önskas er en trevlig helg!

  SvaraRadera
 2. Tack för omtanke och tankar!

  SvaraRadera