måndag 31 maj 2021

31 maj - Hemma hos väddnätfjärilen

Rapport från kort besök hemma hos väddnätfjärilen i skogarna öster om Ramnäs i Västmanland igår den 30 maj.

Jag var inte ensam på plats. En bil stod redan parkerad vid vägkanten och två personer tittade en aning undrande på mig när jag anlände. Jag presenterade mig och berättade att jag var lika intresserad av väddnätfjäril som de och också lika försiktig. Lars och, oj nu har jag visst glömt hennes namn, berättade att de inte sett någon flygande fjäril.

- Det är nog lite sent den här våren, sa de. Vi får återkomma om fjorton dar, vi har ju nära hit.

Jag stannade en stund efter att de åkt, låg mest på mage och letade med ögonen bland buskar och blad. Beståndet av ängsvädd är mycket rikt på platsen och friskt och frodigt men oerhört lokalt och begränsat i den annars magra och steniga bergslagsskogen, där hygge efter hygge utbreder sig och ungt barr är den vanligaste biotopen så typiskt för dagens bruksskogar.

Överallt ser jag larvgnagda blad och förstår därav, att det trots en kall vår, verkar vara tämligen goda förutsättningar för en kommande fin väddnätfjärilssommar. Eftersom inga imagos, (vuxna individer) syns till ännu söker jag larver och puppor bland gnagda blad och ris. Utan resultat dock ...

Väddnätfjärilslarv angripen av en parasitstekel. (Info, se nedan)

... men till slut får jag ändå napp. Ovanpå ett solvänt blad av ängsvädd ser jag en larv, en typisk väddnätfjärilslarv, svart med prickar och greniga tornar. Men i samma stund ser jag också att den är död och angripen av en parasitstekel, vars larver har lämnat liket, krupit ut och förpuppat sig i vita kokonger. Trist men naturligt.

Hemma letar jag efter en fortsättning och hittar följande:

"Larverna angrips av brackstekeln Cotesia melitaearum som är specialiserad på nätfjärilar och har två generationer per år".

För att se mer. Läs vidare på följande länk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar