tisdag 25 maj 2021

5 maj - På grannmarken

I mycket nära grannskap till vårt boende planerades det för fler villor under mitten av 1980-talet, men allt blev till intet trots långt gångna planer och genomförd anläggning av vatten, avlopp och el dessutom. Skenande byggkonstnader kom emellan och ingen såg längre meningen med att försöka bostadsspekulera i Ödeshög. Området blev av med sitt jordlager och blottade den gamla kalkrika grusbottnen från istid. Och just här finns nu ett av bygdens mera intressanta biologiska områden. Ett minilandskap med reminiscens av postglacial era, som det måste ha tett sig innan mänsklig verksamhet tog vid.


Karin och Ulla räknar månlåsbräken. Det är ju alldeles fullt!

Idag var det dags igen. Det brukar bli ett antal gånger per år och idag var jag i sällskap med goda vänner och biologer: Sverker och Karin, Lars, Janne samt hustru Ulla. Allt hände sig efter kaffestunden.

Lars, Sverker och Janne räknar också månlåsbräken.

Vi blev ordentligt överraskade över årets mängd av månlåsbräken. Tidigare har jag uppskattat dem till åtminstone 300 exemplar men med stöd av mina vänner idag vågar jag nu föreslå ett antal av minst 1 000 plantor i ett arealmässigt allt större bestånd. Det är en fantastisk utveckling.


Minst tusen plantor månlåsbräken finns i år i området.


Månlåsbräken är en spännande ormbunksväxt att lära sig hitta och känna igen. Man måste verkligen ha de skarpa ögonen på plats.Stor fetknopp, Sedum rupestre, är en ny art för området.

Vi gör ett fynd av en ny växt i området. Det är den ibland odlade arten av sedum som heter stor fetknopp. Ett litet sammahållet bestånd påträffas.


Toppjungfrulin, månlåsbräken och gul fetknopp.

Toppjungfrulinet har just börjat blomma, småfingerört likaså medan plantorna av fältmalört och fältvädd väntar till sommaren med sin blomning. Grusvivor finns det precis som brukligt ganska gott om, även om inte så rikligt som det kan vara vissa år, då ett skirt vitt flor ligger tätt över backen. 


Falsk renlav, Cladonia rangiformis

I de delar av bottenskiktet där det är som "magrast" består vegetationen mesta av lavar och mossor. En art som ställvis dominerar där är falsk renlav, Cladonia rangiformis. Jag har fått hjälp med bestämningen av denna lav av Mats Wedin via nätverket "mossor och lavar" i FB. Tack för det!

2 kommentarer:

  1. Tack för ett fint inlägg! Särskilt intressant är det första stycket där du anlägger ett helhetsperspektiv av större mått. Och jag är uppriktigt imponerad av er nitälskan och ert tålamod beträffande att stå och räkna månlåsbräken. (Jag hade blivit rastlös efter en minut och velat gå in igen och dricka påtår och tretår.)
    Vilka fantasieggande växtnamn: månlåsbräken, falsk renlav, toppjungfrulin! /Gunnel.

    SvaraRadera
  2. Ska sanningen fram Gunnel, och jag tror inte att jag har förvrängt den i min text, så räknade vi faktiskt inte dem alla. Det fick bli en uppskattning efter ett antal "provytor" som referens. En slags intuitiv interpolering. /Gebbe

    SvaraRadera