måndag 20 september 2010

20 september - Artrikedom

.
Illustration, omslaget till:
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Stjärnmaskar - slemmaskar. Sipuncula - Nemerta. 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
.
.

.
..
Jag sitter hemma och intar lunch tillsammans med Mattias Klum som i TV berättar om skog, natur, artrikedom och hot i ett bildspel under Tällbergskonferensen.
Det är en initierad introduktion av en säreget begåvad fotograf, entusiasmerare och upptäcktsresare, vilken förhoppningsvis väcker alla deltagarna på plats: representanter från näringsliv, politiker och biologer till besinning och sans.

- "10 år till har vi fritt levande orangutanger på Borneo om inget görs åt den omfattande skövlingen av regnskog", säger Mattias. "Och jag vill kunna säga till mina barn att jag gjort allt som står i min makt att medverka till att rädda dem och deras miljö. Jag vill att också mina barn i framtiden ska få se en vild orangutang."

Då jag anländer till ateljén har jag fått en avi om paket. Jag hämtar ut det, öppnar och bläddrar sen nyfiket i den senaste utgåvan i projektet "Nationalnyckeln", som behandlar några egendomliga djur.

Jag läser:

"På omslagets framsida ses ett exemplar av långsnöre, Lineus longissimus. Denna slemmaskart kan bli mycket lång och har extremt stor förmåga att sträcka ut och dra ihop kroppen. I utsträckt tillstånd, då kroppen är mycket tunn, kan vissa exemplar nå en längd av uppemot 50 meter och arten brukar därmed betraktas som världens längsta djur."

Detta för mig tidigare helt okända djur lever i salta vattendjup vid Kosterhavet i Bohuslän. Den är förutom allt annat egendomligt även giftig. Hudslemmet innehåller ett starkt nervgift som påverkar även människan om man skulle handha masken utan handskar, kan jag läsa.

Och då tänker jag åter på vad Mattias Klum sa under sitt lilla föredrag i Tällberg, att förutom sitt eget livsvärde äger många arter växter och djur farmakologiska ingredienser av både känt, okänt och oanat slag, som skulle kunna vara till nytta för mänskligheten. Så kanske också denna slemmask.

Så lite man vet ändå om livets rikedom. Och ändå så nära inpå.

Här kan du beställa bokverk ur Nationalnyckeln (länk).

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar