söndag 19 september 2010

19 September - Höstbesök på Gotland

.
Inför den kommande vinterns arbete med tre stycken A1-skyltar till Gotlands länsstyrelse inom ramen för LIFE-projekt, åkte jag iväg på en tvådagars rekognonseringsresa i mitten av veckan som gick.
.
Dag 1
.
Anna-Lena vid en av myrarnas många martallar

På plats för att ta emot mig och leda vandringsturerna var Anna-Lena Fritz, en kunnig inventerare och biolog.
Hemma hos hennes familj fick jag också mat och husrum.
Så bra kan man ha det..Mottagningsplatsen vid Hejnums Kallgate.
.
Vår utgångspunkt blev den nyanlagda parkeringsplatsen vid Hejnums Kallgate; inkörsporten till ett flera kvadratkilometer stort naturområde med både naturreservat, fjärilshägn och Natura 2000-område, bestående av vidsträckta kalkkärr blandat med myrar, fläckar av hed och torrare dungar av åldrig tall.
Här skall skyltarna sättas upp till våren 2011.
.
Vi vandrar över kilometervida kalkmyrar, där vattnet hela tiden går över fotknölarna.
.
Vår vandring gick över rikkärr av för oss fastlänningar enorma proportioner i fråga om artrikedom och utsträckning. Orkidéernas fruktställningar stod som spön i backen och det gjorde förresten även regnet då vi kommit halvvägs in i området.
Vi var på väg in till ett stort bestånd av guckusko.
.
Överblommad guckusko.
.
Mellan 500 till 1 000 plantor uppskattade Anna-Lena att det fanns i området.
Vi räknade frukter, endast 7 stycken, och jag fotograferade och antecknade.
En av de tre skyltarna ska nämligen presentera just guckuskon som växer här.


Dag 2
.
Vi har åkt till den södra änden av det stora naturområdet. Vi befinner oss i Bäls socken och terrängen vi ska besöka kallas Bälsalvret.
.

Bälsalvrets karaktäristika - ett flackt myrområde med kalkmärgel och uppfrysta trädrötter.
.
Blommande ängsvädd i mjukt motljus.
.
Förutom att hela Bälsalvret är ett enastående rikkärr av unik karaktär, fyllt med honungsblomster och andra orkidéer såsom luktsporrar, brudsporrar, Johannesnycklar, alpnycklar och översållat med kärrknipprot med flera andra arter, är vårt besök speciellt inriktat på en sällsynt fjäril.
.
Vi befinner oss i Väddnätfjärilens revir.
.
- I somras, berättar Anna-Lena, såg jag många exemplar flyga runt här i området.
Det är en mycket sällsynt och försvinnande art som kräver extra hänsyn. Därför har vi avsatt ett fjärilshägn inne i reservatet; ett avstängslat område, där fjärilens väl går före alla andra hänsyn och där bete är undantaget.

Vi vandrar runt i åtskilliga timmar i vatten och tuvor, längs en kraftledningsgata och kors och tvärs genom snåriga skogsdungar på spaning efter väddnätfjärilens karaktäristiska larvgömmen; en vitspunnen och vattentät kokong med larvnystan som ska övervintra.
Men hur vi än letar finner vi inget av detta.
.
Kärrknipprot i frukt
.
Kärrknipproten står mogen och havande med svällande frukter. Den är det gotländska rikkärrets verkliga karaktärsart som man finner nästan överallt.
.
.
.
.
Honungsblomster
.
Honungsblomstret borde stå brunt och fruktigt men likväl finner vi några exemplar i full sommarblom.
Vi undrar däröver..
.
.
.
.
.
En vacker häststigel.
.
Vi letar efter blodiglar i det fotsdjupa och solvarma vattnet men finner endast hästiglar..
.
.
.
.
.
..
Tömning av stövlar och kängor.
.
Anna-Lena fann strax att hon hade läck i sina stövlar och själv gick jag i kängor för bekvämlighetens skull. Priset var att mina fötter efter en hel dags vattentraskande blev skrumpna och svampiga. Men, visst var detta en ringa betalning för två så givande dagar.
.
Nu är jag mycket motiverad och inspirerad för kommande strävsamma timmar vid ritbordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar