onsdag 17 mars 2010

17 mars - Svarta fåglar

.
Råkor
.
Det är något speciellt med svarta fåglar tydligen, eftersom vi verkar vilja tycka så illa om dem.
Kanske beror det på Hitchcock och hans bedrövliga skräckfilm "Fåglarna". Jag vet att den har satt fågelskräck i många människor från min generation.
Kajor, råkor, storskarvar och korpar, alla är de svarta och ofta misstyckta och jag tycker att jag har fog för påståendet att man faktiskt ser annorlunda på svarta fåglar generellt sett.
.
Låg mig då säga direkt, att jag personligen absolut inte har några sådana antipatier. Jag gillar även svarta fåglar; och alldeles speciellt kråkfåglarna för deras klipskhet och intelligens, som står vår egen nära.
.
- Titta! hur de svärmar i tusental de där eländiga kajorna, får jag ibland höra när jag står och tittar på skådespelet runt kyrkan i Ödeshög om kvällen, just utkommen från min ateljé som ligger rakt under övernattningsträden.
.
- Javisst är det tjusigt, svarar jag, och får en dödande blick i retur.
.
En nyskjuten råka vid Skinnarängen i Vadstena.
.
Janne från Vadstena ringer mig på morgonen. Han är förbaskad. Igår var nämligen en kommunanställd jägare ute vid Skinnarängen vid Tycklinge för att reducera råkstammen där. Det innebar således att han stod och sköt på råkor som höll på med bobygge. Ett oetiskt förfarande, menade Janne som var upprörd och ville agera och letade efter lämpliga kontaktpersoner för detta ändamål
.
- Jag kommer, säger jag, och åker dit.
.
Vi vandrar runt i området. Jag fotograferar och räknar och uppskattar att antalet är cirka 100 - 150 par. Kolonin ligger i en lövträdsdunge, som alltid legat en bit ifrån närhet till bebyggelse och bona ligger klumpvis utspridda i trädens toppar, björkar mest. Spelet är i full gång. Det är vackert skådespel att både se och höra. Som minnen från gårdagens "jakt" hänger några döda råkor kvar i träden.
.
Råkan är en av Sveriges mera ovanliga kråkfåglar åtminstone i vår del av landet. Förutom i de allra sydligaste landskapen och på Öland och Gotland, finns råkan endast som häckfågel i jordbruksbygderna på Västgötaslätten , Östgötaslätten och i Uppland. Det är således en gles utbredning. I Östergötland häckar råkan endast på tre platser, i städerna Linköping, Vadstena och Skänninge. Det är med andra ord en ganska sällsynt fågel att både vara stolt över och att värna om.
.
Jag önskar verkligen en förändrad syn på råkan som fågel och företeelse i vår bygd. Jag menar att en råkkoloni är något att vara väldigt glad över. Se den som ett naturligt inslag, en kuriositet och resurs. Man får helt enkelt lära om! Lära sig att uppskatta vild natur i allmänhet, råkläten och eventuella olägenheter i synnerhet.
Se på Danmark, där ligger råkkolonierna ofta tätt i landsbygdsstäderna eller i dungarna runt gårdar och byar. Där får de vara kvar. Man är van.
Vi måste acceptera att allt inte bara är till för oss människor.
.
I Vadstena har man nu stressat runt råkorna i åratal. Först låg kolonin utanför Vadstena vid Broby, Strå och Herrestad, det minns jag från mina tidiga tåkernår på 60-talet. Därifrån drevs fåglarna bort till Kungs Starby. Inte fick de någon ro där inte, utan fåglarna tvingades in mot innerstaden, till stadsparken och runt ålderdomshemmet. Efter beskärningsåtgärder, jakt och stress har de åter tvingats vidare och de senaste åren har råkorna äntligen hittat en "trygg" refug i Skinnarängens lövträdsdunge och där har de fått vara i fred ända tills nu!
.
Nu har man byggt nya exklusiva villor alldeles intill råkkolonin. Och jag vill bara påminna om vilka som var först på plats. Måste det alltid vara så att naturen ska maka på sig. Börjar man skjuta råkor även i detta område också, för att som man säger "decimera antalet", kommer man säkerligen endast att uppnå att man driver iväg fåglarna till ett annat ställe. Bättre? Och vart? Får de vara kvar någonstans?
.
Varför kan de inte få vara ifred vid Skinnarängens lövdunge. Jag menar att de människor som bosätter sig här i sina vackra villor faktiskt får acceptera närheten till den ståtliga råkkolonin fortsättningsvis.
Nu måste det bli ett definitivt och oåterkalleligt slut på stressandet. Fy för Vadstena kommuns beslutande organ om man är delaktig i den förnyade kampanj som pågår mot Vadstenas råkor.
. .

1 kommentar:

  1. Vilken sorgsen läsning. Jag har alltid gillat råkorna, de är så eleganta på nåt sätt. Lite udda och ovanliga. Tack för att du har lärt mig uppskatta naturens vackra små detaljer, pappa!

    SvaraRadera