torsdag 15 mars 2012

15 mars - Rädda Vättern


Har du hört om det förskräckliga som håller på att hända?!Försvarsmakten har långtgående planer på att utöka befintliga stridsövningar över Vättern med över 200 %. Redan nu pågår krigsövningsverksamhet över sjön från ett skjutfält vid Kråk på Västgötasidan samt stridsflygsövningar över stora delar av sjöytan.

Vättern är en av Europas förnämsta färskvattensjöar med unika värden som natur- miljö- och livsmedelsresurs. Det är ett Natura 2000-område av sällsynt dignitet. Vattnet är näst intill drickbart i råvattenkvalitet. Mängder av närnatur hotas av förgiftning, buller och störningar - Tåkern, Omberg, Hornborgasjön är några kända exempel.

För ganska länge sedan, på den tiden då sådana tillgångar inte tillmättes något större värde (så såg det faktiskt ut så sent som in i 80-talet) skapades dessa militära övningsområden i området och ingen förstod eller brydde sig vidare mycket på den tiden, då efter andra världskriget och det kalla kriget, och hela den unika miljön sattes på undantag.

Men att detta skedde i en tid av okunskap och oförstånd, berättigar inte försvaret till att få fortsätta sin verksamhet över ett så unikt område som Vättern med närområde utgör. Det borde självklart ta stopp härmed.
Men, vet ni vad. Nu vill flyget utöka sin verksamhet från 20 stridsflygdagar per år till 80, bjuda in främmande makter, testa drönare, flyga över med stora transporplan, ge smattrande helikoptrar tillträde och skjuta med robotar och liknande och med andra ord sprida buller, flygbensin, giftiga amunitionsrester, skrot och avgaser i en mycket utökad omfattning.

Detta får naturligtvis inte ske i vår upplysta tid. Det är helt enkelt så gammeltänkt att det inte är klokt!
Sålunda har en aktionsgrupp bildats av människor i bygden - Aktionsgrupp Rädda Vättern.
Man kan lugnt säga att alla i området är minst sagt oroliga och undrande. Denna grupp behöver allt stöd i världen. Gå in på hemsidan. Ta del av information. Aktivera dig genom att protestera, skriva kommentarer, blogga på FB och signera protestlistor.
Kom om du kan till Ödeshög den 28 mars och deltag i protesterna.
Snart kommer ett beslut att fattas.

Den 28 mars har försvaret annonserat om ett informationsmöte kl 19.00 i Lysingsskolans Sporthall här i Ödeshög. De hoppas väl, genom att lägga denna träff i en liten kommun, kunna minimera protesterna. Hoppas att försvaret får se på andra bullar!!


Här är länken till aktionsgruppens hemsida. Välkommen in!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar