lördag 17 mars 2012

17 mars - Recension av mina tidigaste konstverk

.
Under besök hos mor och far idag, i Linköping, tar mor fram en undanlagd och sparad skatt ur skåpet. Det är en klassiker: "Märkbok", en mönsterförlaga av Augusta Abrahamsson, utgiven på fyrtiotalet.
Boken visar sig vara fylld av förstärkningar, kanske t o m förbättringar, i form av tidiga teckningar från min egen hand i mycket mycket unga år.
Mor berättar att jag var högst två år gammal då jag fann ett stort nöje i att bläddra i dessa spännande häften med blyertspennan i hand. Och jag fick hållas.
Bemärk även det förhållande, som tecken på en lyckosam framsynthet av en förstående förälder som denna bok visar sig vara; att innehållet i denna redogörelse bekräftar de första dokumenterade exemplen på bildskapande verksamhet av en ung och redan danande, känslig konstnärssjäl.

Jag visar nu nedan härmed några unika exempel på dessa tidiga konstnärliga verk. De första som finns. Och ber er kära läsare samtidigt ha överseende med att det visserligen påpekas att eftertryck förbjudes. Tag detta som en konstnärlig eftergift i all ödmjukhet.På sidan monogram för näsdukshörn har jag uppenbarligen funnit det extra intressant att förbättra de tre lönnlöven överst till vänster. Kan det möjligen vara ett första tecken på mitt kommande stora naturintresse.
Man ser också att jag inte har kunnat låta bli att tänka även på de mera perifera detaljerna av bladet. De har var och en, mycket medvetet, fått del av min uppmärksamhet. En stor nyfikenhet på livet och konsten kan redan anas; en bredd med säregen utvecklingspotential.Här på den adliga mongramsidan har jag arbetat mycket med bokstaven A och samtidigt tagit ut luftiga svängar runt om bland samhällets mera bemärkta insigner.
Jag tolkar det hela som att jag redan här tagit ställning för ett samhälle med social solidaritet och rättvisa.
Bokstaven A, en symbol för det enkla och robusta, får redan så här tidigt företräde i det kommande samhälleliga engagemanget framför det friherreligt unket gammalmodiga och konservativa; ett klart tecken på ovanligt tidig social mognad, enligt min hovsamma mening.På detta verk, där alfabetet är tecknat med ett mycket avancerat spetsigt och modernt typsnitt har jag verkligen gått igång för högtryck. Jag finner det vara det kanske intressantaste exemplet på min artistiska ambition i vardande.
En koncentrerat tecknad linje samlas ställvis till täta blyerstsvärmar, vilka här tydligt kommer till skepnad, och vilka sammantaget dessutom oerhört väl blir materiellt synkroniserade med bokstävernas form och typografiska spänst.
Det hela utgör ett fint exempel på en renodlad, bildlig förstärkningprocess av redan förefintliga dunkelt närvarande element.

Jag måste säga att jag själv är djupt imponerad av alla dessa tidiga konstverk och tycker mig redan i dessa mycket unga år, ana ett oändligt djup av väldig dimension som pekar fram mot en lyckosam konstnärlig gärning.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar