måndag 18 september 2023

18 september - Jubileum vid Tåkern

Igår söndag ägde 60-årsjubiléet av Tåkerns fältstations bildande rum vid Naturum Tåkern. Vi var ett tjugotal trotjänare av olika ålder och årgång som först samlades runt ringmärkning i det fria, hälsades välkomna av fältstationens nuvarande ordförande Bengt Andersson, blev bjudna på en macka inne i annexet för att sen gå till filmsalen för en nostalgisk bakåtvandring till den 17 september 1963, då vårt "hem-och egenbyggda" fågeltorn stod färdigt att med pompa och ståt invigas på Glänås udde.

Christer Elderud började med att berätta början av historien. Många foton ur hans rika portfölj ledsagade oss sen genom alla historier under kvällen.

Göran Bergengren reciterade avsnitt ur en bok om Tåkern och kompletterade med egna personliga betraktelser och funderingar.

Jag själv berättade den märkliga och komplicerade historien om skäggmesens ankomst till och fortsatta liv vid Tåkern. 


Meddelande nr 8, 1972, från Tåkerns fältstation, där skäggmesens första uppdykande i Tåkern rapporteras. Omslaget är utfört av undertecknad.

Lars Gezelius och Adam Bergner fortsatte därefter med att redogöra för dagens situation vid Tåkern samt avsluta med funderingar om Tåkerns och dess fågellivs framtid.

Därefter åkte vi alla bort till Holmen för att gemensamt betrakta det nyligen inköpta huset vid stranden. Gerza berättade om avsikten med köpet och om hur fortsättningen är tänkt att bli.

Samling vid fältstationens nyligen inköpta hus som nu ska renoveras och tas i bruk, alldeles vid Tåkerns strand.

Utanför stugknuten kunde vi notera 900 brunänder, ett hundratal snatteränder, fyra smådoppingar, ett fyrtiotal steglitsor, havsörnar, storskarvar, ägretthägrar och mycket mera. Det kan komma att bli väldigt fint i fortsättningen.

Jubileumsdagen avslutades med stor middag på det nyligen återöppnade Värdshuset Vätterhästen vid Hästholmen, med klassisk schnitzel i självklart fokus.

Vi blev alla sugna på att fira jubileum redan nästa år igen, 61-årsjubileum.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar