onsdag 19 mars 2014

19 mars - Rädda Vättern

.

Jag har nyss via Facebook anmält nedanstående ärende. Jag har där bett alla mina vänner läsare att informera sig och därefter dela meddelandet till så många vänner och bekanta som möjligt. Det är kraftsamling som gäller nu och alla röster behövs!

Det gäller nämligen att aldrig vila. En liten paus kan man ta när man måste, men sen "måste man på´t igen". Intressenterna som anges i de tre hoten har stora resurser att vara uthålliga i sin framställan och tyvärr har de många gånger också stöd från statsmakten, som nästan alltid, i de fall där exploatering står mot natur- & miljöresurser, verkar vilja prioritera "näringen" i första hand.

Just nu finns tre allvarliga hot mot sjön Vättern under utredning med förödande utbyggnad som möjlig följd. Vättern är en av Europas viktigaste färskvattensreservoarer och borde självklart ha högsta prioritet som natur- och miljöresurs. Men så är det skandalöst nog icke idag!
Dessa är de aktuella hoten:

1. Fracking av naturgas i Motalavikens alunskifferlager
2. Utökad försvarsflygverksamhet med alltfler skjutningar över sjön
3. Planerad stor gruva vid Norra Kärr alldeles invid sjön

Ett stort engagemang mot dessa tre hot finns formerat under Aktion Rädda Vättern och flera stormöten och aktiviteter har avlöst varandra. Protesterna är väldiga och samstämmiga. Trots det går exploateringsprocesserna vidare med statens goda minne.

Närmast kan du ta del av information i Kunskapskanalen i SVT onsdag den 2 april kl 16.50, 18.00 samt 18.35
Tre av föredragen från ett stormöte i Gränna sänds då och nu vill vi vädja om att du lyssnar, tar del och för informationen vidare.

Hjälp till med att sprida detta budskap genom att gilla och dela. Tillsammans kan vi rädda Vättern från dessa hotande verksamheter till en mycket bättre framtid.


Läs mera:


Aktion Rädda Vättern

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar