lördag 25 februari 2012

25 februari - Vass skörd

.
Danskarna är på plats igen. Skördetröskan ställdes i ordning i går vid Berzeligården i Väversunda och idag går första repan ut till det väldiga vassområdet i västra Tåkern.
En knapp kvadratkilometer står till buds och i år kommer säkert allt att gå på export söderut efter att under två säsonger ha använts till täckning av det nya Naturum Tåkern och dess fågeltorn vid Glänås.Du kan läsa mer om vad jag har skrivit om Tåkerns vass, skörden och bearbetningen om du skriver in vass i sökrutan till höger. Där finns mycket att hämta.

Det hela är väl inte alldeles okontroversiellt. I Tåkern är det fråga om en kompromiss mellan nyttjande och naturvård som resulterat i att högst 1 km² av inalles 12 km² vass får lova att skördas varje vinter. Det gäller naturligtvis att spara på biotopen för de vasshäckande fåglarna rördrom, vattenrall, skäggmes och brun kärrhök med flera, som alla är beroende av gammal vass i bobyggnadsskedet.
Samtidigt finns det även fåglar som bättre älskar lite mer öppna ytor och kantzoner i vassbältet, vilka skapas av vasskörd. Exempel på sådana arter är änder, gäss, doppingar och måsar.

När skötselplanerna för Tåkern skrevs i mitten av 70-talet fanns aldrig efterfrågan på vintervass i agendan och biotopen blev aldrig reglerad i bestämmelserna. I stället har man alltså hittat en samrådslösning i efterhand och denna fungerar väl tämligen bra nu, menar även undertecknad.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar