onsdag 23 november 2011

23 november - Spetsbergsgäss vid Tåkern

.
Jag gör en nogrann kontroll idag av den observation av förmodade spetsbergsgäss som Lars och jag gjorde vid Ramstads åkrar igår.
Jag berättade att solen då var lite besvärlig och att avsaknaden av tub medförde osäkerhet i antal och att det borde kollas upp.
Det är nu gjort alltså!

Resultatet imponerar. Minst 60 stycken spetsbergsgäss kan jag hitta i den idag ungefär 500 individer stora flocken sädgäss, varav flera nästan artrena grupper.
Vi hade rätt i vårt antagande igår med andra ord.
Dessutom finns även idag vitkindade gäss i ett antal av uppskattningsvis 80 exemplar insprängt i flocken.

Lantbrukaren kör under min observation ut med traktorn i området och gässen drar sig därvid ytterligare en liten bit bort från mig.


Spetsbergsgäss.
I förgrunden fyra sädgäss, (mörkare) och bakom dem en nästan artren grupp av spetsbergsgäss (ljusare).


De två tranorna går kvar vid Holmen och över skogen kommer fjällvråken seglande.
Jag lägger in en bild på den här, inte för att det är ett bra foto, tvärtom, men det kommer att underlätta individbestämning fortsättningsvis under vintern i och med att minst en stjärtpenna saknas. Sånt kan vara bra att ha registrerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar