torsdag 31 december 2009

31 december - Vargjakt i Sverige

.
Gipsavgjutning av höger framfot på en varg, utförd vid en grusväg i Nyskoga, Värmland, den 21 maj 1983 av vargspåraren
Eric Isakson.

Och detta mina vänner är inte vilken varg som helst.
Det är den svenska vargstammens Eva, stammodern, som är ursprunget till i stort sett alla svenska vargar idag.
Detta säger också en hel del om problematiken - hur smalt det genetiska materialet är.
Den här varghonan tjuvsköts så småningom efter att ha gett liv åt några kullar, som tur var. Allt var bara en tillfällighet. Sverige fick tillbaka ett däggdjur med hemortsrätt.

Den 2 januari kommer 12 000 jägare att gå ut i skogarna för att skjuta 27 vargar. Sverige bryter därmed mot internationella överenskommelser för utveckling av en hållbar vargstam i landet.

Om Sverige inte har "råd med" att hålla en vargstam som överstiger 210 djur, vilket är långt under vad alla zoologiska experter anser nödvändigt för genetiskt nödvändig variation och god överlevnad på sikt, hur ska vi då med bibehållen internationell trovärdighet kunna vara ett föredöme och ett samvete i kampen för rovdjurens överlevnad i världen.
.
Jag tänker på tigrarna i Asien, lejonen i Afrika och många andra arter som konkurrerar med människan om plats och utrymme och som i vissa fall är en verklig fara för folk. Sverige är ett stort och mycket glest befolkat land. Nog borde vi ha bättre råd och dåd än detta som just nu sker.
.
Och min oro sträcker sin in i framtiden, ty är 210 djur den nivå som Sverige skall lägga som tak, känns det hela som en total katastrof ur biologiskt perspektiv.
Och kom ihåg att denna min protest framför allt är riktad mot det politiska beslut som är taget mer än mot den jägarkår som utför uppdraget på regeringens order och att kommande beslut säkert kommer att se annorlunda ut med en annan regim. Sånt är faktiskt viktigt att föra fram.
Vill du protestera mot den vargjakt som nu påbörjas finns flera protestlistor att skriva på. Här är en av dem:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar