lördag 20 november 2021

20 november - Sandlostan i östgötsk jordbruksbygd

Från det att jag fann gräset sandlosta för första gången i modern tid i Östergötland 2015, kan utvecklingen nästan kallas explosiv.

Sandlosta i fri fart år 2016.

Några tidiga länkar till skriverier om detta för jordbruket mycket besvärliga ogräs som jag gjorde efter upptäckten:

2015 - året för upptäckt.

2015 - fortsättning.

2016 - https://naturligdagbok.blogspot.com/2016/05/27-maj-sandlosta.html

I jordbruksmark runt Tåkern har arten fram till idag 2021 fått ett starkt fäste och under resor till Vadstena i somras kunde jag se att sandlostan tagit steget ut i själva åkrarna på många platser, varvid partier i åkrarna färgades i rostton av sandlostans mjuka och täta vippor.

Nu har lantmännen på allvar insett probemet och i LRF:s och SLU:s rapporter uppmärksammas problemet rejält med olika rekommendationer för produktionsteknik som följd.

November 2021. Platsen för den första upptäckten av sandlosta i Östergötand. Här har försök till åtgärder genomförts. Hobbarna av "hö" är överblommad sandlosta, (från samma plats som fotot ovan).

En av metoderna för att få bukt med vildgästerna är att anlägga s k falska såbäddar i kantzonerna av åkern, där sandlosta och andra ogräs kan gro för att därefter beartetas bort. Dessa strängar av av öppen jord ser man numera ofta i bygden och de visar på en fördjupad kunskap hos odlarna och en önskan att verkligen åtgärda problemet. 


Bårder av "falska såbäddar" kantar numera många åkrar i Tåkernbygden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar