fredag 27 maj 2016

27 maj - Sandlosta

.

Sandlosta, Anisantha (Bromus) sterilis, som jag fann för första gången i Östergötland i modern tid 2015 vid Renstad Tåkern, Östergötland, växer i ännu fler och prunkande bestånd på flera platser i området i år 2016. Hittills har jag dock endast funnit den i åkrarnas sprutfria kantzoner. Jordbruksmetoderna i bygden verkar ännu hindra den från att inta själva åkern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar