lördag 14 mars 2020

14 mars - Västerås - mistelns huvudstad

.
Nu råkar jag ha kontakter sedan 1950-talet tillbaka i Västerås. Inte för att jag var så uppmärksam på naturen på den tiden, men från 1980-talet och framåt och framför allt under de sista två decennierna och in i våra dagar har det hänt något märkligt där.

Mistlarna i Mälardalen och i synnerhet i Västerås har reproducerat sig i raketfart och finns snart i varenda äppelträd, lind, poppel och rönn m fl arter i både trädgårdar, skogsbryn och parker. Jag minns en vinter för tre år sedan under besök vid Asköviken och Tidö slott hur dubbeltrastar och björktrastar riktigt brusade i trädkronorna som var gulbrunfärgade av vintriga tistelsamhällen som bjöd på segsaftade bär i mängd.



Den här "mistelträdet" står vid infarten till "Norrmalm" och är ett prydligt exempel på vad som har hänt. Mistlarna tar över!

Det vore intressant att få veta av någon Mälarbotaniker om man har koll på numerären och utvecklingen. Själv har jag noterat att unga, ganska nyplanterade popplar i stadens utkanter nästan direkt bär mängder av mistlar. Naturligt förlopp, eller får de hjälp?

Sen är jag ju sån, att jag inte kan låta bli att fundera vidare och friare. Det här med parasitism, vad vet vi om den i det här sammanhanget.
Vet vi säkert att värdträden inte har någon hjälp eller nytta av "parasiterna"? Jag tänker som så, att misteln själv skulle ju vara hjälpt av att värden lever ett långt och gott liv. Finns det något misteln kan bjuda på i gengäld, så där som svampar bjuder växter med näring och mineral. Producerar misteln någon form av gift eller osmaklighet som kan förmedlas och komma trädet till godo?

Ja, så där är jag alltså. Ni får stå ut med mina funderingar.


Senare tillägg: Jag har fått många reaktioner och svar i botaniska nätverk på Facebook, som visar samstämmighet med mina upplevelser av mistelns rekordartade ökning i Mälarområdet från Stockoholm, Västerås, Eskilstuna och Kungsör m fl lokaler.

Jag har också fått tips om ett inventeringsarbete som har utförts av botanikern Hans Rydberg i staden Västerås med närmaste omnejd. Detta verk har jag tillgång till i form av 2 st.pdf-filer och för den som önskar ta del av en verkligt gedigen rapport kan jag nog bistå med förmedling.

Meddela mig i så fall per mejl:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar