måndag 19 maj 2014

19 maj - Hopp inför kommande år

.
Det har varit väldigt dåligt med nässelfjärilar några år. Under våren har jag nog inte sett mer än en handfull exemplar vid Stugan trots att där finns gott om artens värdväxt, nässlor.Larvkoloni av nässelfjäril i gemensam spånad.

Nu tänds dock ett visst hopp om förbättring. Jag har nämligen gått runt och spanat lite på tomten och därvid hittat fem stycken olika larvkolonier av nässelfjäril som jag har följt genom korta besök alltifrån de små, bara några mm långa och då helsvarta, larverna i sin spånad i toppen av en nässla till de senaste dagarnas splittring och ensamliv när larverna blivit större och alltmer tecknade i gult och svart på typiskt nässelfjärilslarvmanér.Ensamlevande stor larv av nässelfjäril vilken snart ska gå till förpuppning.

Det tar ungefär en månad från ägg till nykläckt fjäril och om ca två till tre veckor kommer alltså fräscha nässelfjärilar förhoppningsvis att flyga omkring runt Stugan.

Det är dessa sommakläckta individer som kommer att övervintra som vuxna och då gärna i en byggnad fri från frost, en sommarstuga,ett uthus eller en lada till exempel. Sådana vinterboningar är viktiga, ja nästan nödvändiga, för nässelfjärilens överlevnad och förekomst.
Både hanar och honor övervintrar som vuxna och parning sker först till våren och därmed är årsringen sluten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar