torsdag 4 oktober 2012

4 oktober - Kampen för Nationalnyckeln fortsätter

.

I slutet av förra året stod det klart att regeringens utsedda utredare kommit fram till ett kontroversiellt förslag gällande det som jag kallar "Ett svenskt nationalepos" - Nationalnyckeln. Detta unika och magnifika bokverk som är tänkt att presentera hela Sveriges fauna och flora i ett rikt och oerhört vackert illustrerat format har redan utkommit med femton band av vilka några kan nämnas som exempel:

Dagfjärilar
Blomflugor
Stövsländor
Stjärnmaskar
Mångfotingar
Bladmossor
Långhorningar
Steklar
Fiskar

Utredaren kom med ett förslag som går ut på att lägga ner hela bokprojektet och bara presentera materialet digitalt i råform.
Detta är naturligtvis ett enormt svek mot hela satsningen, Sveriges naturintresserade, biologer, illustratörer och mot alla de som idag har gått in som långsiktiga prenumeranter samt många fler.
Nationalnyckelns redaktion startade en namninsamling mot förslaget som på kort tid fick in många tusen protesterande men som också snart väckte regeringens ilska, då man betraktade redaktionen som part i målet.

Nu finns en "opartisk" protestlista och jag uppmanar alla mina läsare att sprida denna information så mycket som möjligt, till alla ni känner. Kampen för ett fortsatt utgivande av nationalnyckeln måste intensifieras; verkets fortsatta utgivning måste säkras! Detta är oerhört viktigt!

Läs mer om mitt skriveri under den 15 juli 2012, 16 juli 2012, 23 december 2011 och 17 november 2011, eller framför allt gå in direkt på länken här nedan och gör som jag nyss har gjort, skriv in dig i petitionen. Jag vädjar!

http://tinyurl.com/artprojektet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar