lördag 27 februari 2010

27 februari - Smältvatten

.
Smältvattenspölarna har precis börjat breda ut sig. Ännu är vi bara i början av en våt vårprocess som kan bli en aning spännande att följa.

.
I den regionala dagstidningen idag ägnar man ett helt uppslag åt problemen med de begynnande och väntade stora problemen med smältvattnet. SMHI förväntar sig svåra översvämningar i spåren av den myckna snön och har bett länsstyrelsen att samordna för en eventuell katastrofsituation.
.
I länet Östergötland beräknar man mängden snö till fem gånger mer än normalt. Inte någonstans är det under 50 cm och i vissa delar, t ex i skogsbygderna i söder, också i Ödeshögs kommun, upp mot 80 cm, numera packad och tungblöt snö.
.
I samhället märks idag hur det hela kan kan komma att bli. Det är just nu knappt gångbart längre i och med att snö och is ger med sig överallt. Från taken rasar mängder av is, snö och istappar, snö har trängt in i alla husvrår och smälter till vatten och alla gatubrunnar är igentäppta och kan inte leda bort överskottet. Ännu anar vi bara början på problemen. Det blir en spännande vår att följa.
.
Från taket vid ateljén har is rasat rakt ner över trappan. Det rör sig om säkert ett tjugotal kilo klaris i flera kubikdecimeter stora stycken. Det gäller att se sig för, vara snabb vid in- och utgång samt ha fantasi och tur.
.
Det känns trots allt ovanstående väldigt skönt just nu, att våren har börjat visa sig. Jag njuter av mildvädret, de förstärkta ljuden, fuktdiset, gröngölingens rop, grönfinkars spelflykt och koltrastens långa vårben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar