torsdag 18 januari 2024

18 januari - Årets lodjursjakt i Östergötland

Inlagd artikel från Corren den 20 januari 2024

Det har blivit en rejäl kapning av antalet lodjur som får skjutas under licensjakten i Östergötland 2024 jämfört med 2023 års tilldelning på 28 lodjur bara i vårt eget län. Förra årets jakt väckte berättigad anstöt bland breda folklager och Gunilla Wetterling och jag skrev ett inlägg och initierade ett upprop via Corren och kunde till slut lämna in en lång lista med namnunderskrifter mot jakten på lodjur till Länsstyrelsen. Insändare dök upp i alla regionala tidningar i snabb följd. Se nedan ett av flera skriverier i Naturlig dagbok.

Gebbes Naturliga Dagbok: 9 februari - Upprop mot lodjursjakten. (naturligdagbok.blogspot.com)

Alla inläggen behandlade den bedrövliga och i många stycken oetiska troféjakten på ett av vårt lands mest älskade och skyddsvärda däggdjur. Merparten av den stora allmänheten var besvikna och förbannade. Licensjakten på lodjur kom sålunda under luppen över hela vårt land. Protesterna blev allmänna och allvarliga och de flesta krävde helt enkelt ett slut på företeelsen. 

Efter alla protester 2023 är det lätt att förstå att Naturvårdsverket och i förlängningen alla länsstyrelser fick kalla fötter och huvudvärk inför 2024 års tänkta licenstilldelning i kommande lodjursjakter. I Östergötland har man till slut landat på 4 djur istället för föregående års 28 st. 

Faksimil ur Corren från veckan som är.

Detta är ett steg åt rätt håll menar nog de flesta, även om många och också jag, tycker att fyra lodjur är fyra för många. Men okej då, kanske kan man tolerera en symbolisk tilldelning även på denna vackra representant för våra fem stora. Därmed blir inte allt bara svart eller vitt och den traditionellt så starka jägarkåren, trots varande i minoritet, får ändå något för sitt lystmäte.

Det känns som att naturen och förnuftet till slut har gått segrande ur striden. Så här måste det bli också i fortsättningen, det är något vi måste fortsätta att jobba för. Inga steg tillbaka nu! 

Men vargjakten den bedrövliga, den fortsätter ... men den kampen är nog svårare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar