torsdag 15 september 2016

15 september - Skäggmesen är Ödeshögs fågel

.
Under ett möte igår som var initierat av Östergötlands Ornitologiska Förening blev skäggmesen offentligt och definitivt utsedd till Ödeshögs kommuns egen fågel.
Med på mötet som ägde rum på kommunkontoret var miljöchefen Annelie Vestergren, ordförande i ÖGOF Jussi Tranesjö, Bo Håkansson från Tåkerns fältstation samt undertecknad.

Idén bygger vidare på att Sveriges befolkning alldeles nyligen har röstat fram en nationalfågel, nämligen koltrast samt att en regionalfågel för Östergötland, knölsvan, var vald sedan tidigare. Nu menar ÖGOF att det är dags för länets kommuner att gå vidare i samma anda med val av varsin egen kommunfågel. Några kommuner ligger före. Så har t ex Norrköping valt kungsfiskare, Linköping rödspov och Vadstena svarttärna.Valet för Ödeshög stod mellan flera arter t ex pilgrimsfalk eller någon Tåkernfågel som brun kärrhök eller rördrom. 
Nu blev det till slut skäggmes faktiskt enligt ett förslag från undertecknad och den utsågs enhälligt och med ackuratess.

Skäggmesen är en riktig Tåkernfågel, troligen den "mesta och bästa" representanten för den unika fågelsjön Tåkern som har sin största del just i Ödeshögs kommun där också skäggmesen har sin tätaste och "viktigaste" förekomst i landet. Tåkerns unika vassområde fungerar som ett absolut avgörande spridningscentrum för skäggmes. Det finns endast en handfull lika viktiga refuger för arten i Eurasien och Tåkern är den nordligaste stabila utposten av sådan väsentlig karaktär och därför en slags garant för skäggmesens långsiktiga fortlevnad i norra Europa.

Det kommer sannolikt att bli aktuellt med fler rapporter i detta ärende.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar