tisdag 15 mars 2016

16 mars - Några ord av guld

.
I översvallande positiva och mycket frekventa recensioner av boken KORP får min gode vän Göran Bergengren en härlig respons på sitt långa författarskap av natur och kultur i förening av samtliga anmälare i tidningar och tidskrifter. Görans arbete med boken är långvarigt och hans text är initierad, intressant och skön och han är värd allt beröm som finns att få för detta verk. Att han personligen bjudit in mig att delta i detta projekt såsom illustratör är jag glad och tacksam över.

Mitt arbete, mina bilder på korp i olika situationer och tillstånd, har i recensionerna ofta avhandlats tämligen kortfattat och någon gång har jag känt mig lite avmätt besviken över att text så pregnant alltid sätts så långt före bild. Villkoren är minst sagt olika även när det gäller de ekonomiska förutsättningarna i ett arbete som detta.
Om allt detta är jag dock mycket väl medveten, det är fakta som är väl dokumenterade, kända av inblandade parter, illustratörer och fotografer sedan lång tid.

På SvD:s kultursida "Under strecket" måndagen den 14 mars 2016 accentueras det ovanstående sagda, när boken KORP recenseras.

Recensenten Erik Bergqvist öser rättmätigt guld över boken KORP och dess författare i ett mycket personligt hållet anförande. Förutom att "naturskriveri" inte ofta ägnas sån här uppmärksamhet på kultursidor, tycker jag att recensionen också är mycket personligt och kunnigt skriven och jag känner mig faktiskt lite tagen av det översvallande känsloläge som anförs - verkligen mycket ovanligt!

I hela den täta textmassan över helsidan i tidningen avhandlas mitt illustrationsarbete, som omfattade mer än tre månaders intensivt studerande och tecknande och en livslång erfarenhet av natur i bakgrunden, i en ytterligt marginell men trots allt trösteligt värdefull sekvens.

Det blev en rad innehållande 12 ord. Men å andra sidan är det ord som skänker mig stor glädje och stolthet. Jag känner faktiskt att lite av all guldglans också har spillt över på mig och däröver är jag mycket tacksam.

"Än en gång ledsagas Bergengren av Gebbe Björkmans teckningar, varav flera enastående."Faksimil ur SvD den 14 mars 2016 - recension av boken KORP av Erik Bergqvist.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar