tisdag 12 oktober 2010

12 oktober - "Plock"

.
Blad från den 4 juni 2001 ur Ullas fotoalbum.
.
Apropå tidigare skriverier här i min blogg som gällde den hotande nedläggningen av Naturum Omberg, så bläddrade jag bakåt i den förnämliga minnesbank som vi har hemma i bokhyllan genom Ullas tålmodiga försorg; flera meter med fotoalbum i kronologisk ordning.
.
Jag söker och finner att invigningen av nya Naturum Omberg skedde den 4 juni 2001.
Landhövding Björn Eriksson och jag själv stod för "underhållningen".
.
På mindre än tio år alltså, och faktiskt kortare tid än så, har Sveaskog gått från entusiastisk nysatsning av information på Omberg till akut nedläggning.
För endast tre år sedan planderades ett ståtligt Ekocenter vid Stocklycke. Man anställde en ung driftig kvinna för uppdraget men hon fick "sparken" efter ett år p g a diametralt ändrade planer.
Ibland har man svårt att förstå turerna. Hur i hela friden kan ett statligt företag se framtiden an så ryckigt och kortsiktigt. Hur kan mna gå från 100 till 0 på mindre än två år.


*
.
Ormvråkar på sträck över Tåkernbygden.
.
I mejl idag läser jag följande:
.
"Idag den 11 oktober räknades hela 10 071 utsträckande ormvråkar på Nabben i Falsterbo, av Nils Kjellén, Bengt Grandin, Peter Spetz och David Erterius. Huvudmassan passerade från lunchtid fram till ca kl 14.30, vilket innebar att intensiteten upplevdes som hög.
.
Detta är den högsta dagssumman för ormvråk som noterats i Falsterbo sedan de standardiserade räkningarna startade år 1973. Högsta föregående dagssumma var 7 963 ex den 15 oktober 2005. "
.
Jag önskar att jag varit där men får nöja mig med det tiotal ormvråkar som jag samlat såg sträcka förbi Stugan häromdagen, säkerligen också på väg till "festen" vid Falsterbo.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar