lördag 27 maj 2023

27 maj - Den fina ängshöken

En av de "förnämsta" av rovfåglar finns också i vårt landskap fastän väldigt sällsynt och knappast ens årsvisst. Jag avser ängshöken, eller som den tidigare kallades mindre kärrhök. Den gillar ängs- och alvarmarker och påträffas med större säkerhet på Öland Sedan några år tillbaka har ett eller två par blivit regelbundna häckfåglar i jordbruksbygden utanför Linköping. Där häckar de i åkermark omgiven av beteshagar, vatten och lundholmar alldeles nära täta trafikstråk och bebyggelse. 

På väg till dotter Karins familj idag, åker vi genom området där ängshökarna håller till. Även idag såsom nästan varje gång vi passerar, ser vi också ängshök. 

Ängshök en hane.

Den här gången är det hanen som visar upp sig för oss. Den jagar lungt och ostressat med högt vinklade vingar likt en papperssvala och landar därefter på en stängselstolpe där den putsar sig och spanar runt. Avståndet är långt dit ut, men jag tar en rejäl titt i min "handjagare" och präntar ner min minnesbild i skissboken innan vi far vidare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar