onsdag 8 juni 2022

7 juni - En doldis som tagit steget ut i ljuset.

Det finns uppgifter från 1950-talet om att gråhakedopping observerats i Tåkern. Jag minns att det var vid Yxstad strand på nordvästra sidan av sjön som man noterade en individ vilken snabbt försvann in i vassen från en öppen vattenglänta.

Sen dröjde det in i 1970-talet att arten återfanns men då verkligen med besked. I och med att vi i Tåkerns fältstation började projekt skäggmes blev det fortsättningsvis alltmer täta besök i de enorma vassområden som bredde ut sig i sjöns västra delar. Själv lärde jag efterhand känna igen och hitta i alla de små kanaler och öppningar som fanns i den svårtillgängligt lodräta miljön där man inte såg åt något annat håll än uppåt och där man faktiskt lätt kunde komma vilse.

Under dessa turer hittade vi många par  av gråhakedopping. Så var det alltså. Det var i den miljön de höll hus. Som mest uppskattades beståndet till mer än hundra par och med ens blev gråhakedopping den vanligaste av doppingar i Tåkern. Sedan dess har en minskning emellertid skett i sjön och jag tror personligen att Tåkerns stora bestånd av gädda, och riktigt stora glupska sådana, allvarligt bidragit till minskningen. Ingen fiskar längre gädda professionellt. Förr drogs flera ton årligen upp ur vattnet, bl a för export till Frankrike.

Redan för ett par år sedan klev vår doldis fram i ljuset. Det var när det anlades en våtmark vid Holmens strandmad i sydvästra hörnet av Tåkern. Man lät helt enkelt den gamla invallningen förfalla så att en ny "blå bård" uppstod. Gråhakedoppingar valde snabbt att börja häcka här och för två år sedan byggde ett par sitt bo alldeles intill vägen, inte mer än 25 meter ut. Även i år finns doppingparet på plats och man kan stå vid den lilla parkeringsfickan och studera den på riktig närhåll, så lättillgängligt att jag som gammal älskare av den skygga gråhakedoppingen nästan skäms.

Gråhakedoppingen ruvar.

Igår kväll var Ulla med en sväng. Gråhakedoppingen låg på plats på dyboet, orädd men vaksam. Det blev några bilder som dokumentation av denna vackra fågel. Men, man måste passa på, snart är det kläckningsdags och då försvinner familjen ut i omgivningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar