måndag 17 november 2014

17 november - Stolt och glad idag

.
Tommy Karlsson från länsstyrelsens gröna avdelning är på besök i Ödeshög idag. Han går igenom ett antal restaureringsobjekt med grävare "Leif i Vantekullen" då det finns naturvårdsåtgärder att utföra både vid Heda och Uttersbergs torrängsbiotoper men även i min egen absoluta närhet.

Stolt och glad känner jag mig således idag, då jag är lite av en "whistleblower" i sammanhanget. Det är nämligen så att det var jag som i somras upptäckte både en maffig bivargskoloni och andra ovanliga steklar som t ex guldsandbi i ett sandigt ruderatområde vid Dalgatan i Ödeshögs norra utkant, där jag sedan tidigare även kände till en mycket fin torrängsflora med rara arter såsom fältvädd, grusviva och toppjungfrulin.Larm slogs av både mig och vännen Kjell Antonsson, som jag kontaktade, till länsstyrelse och kommun, vilka nu i samförstånd medelst EU-bidrag har inlett åtgärder för att förvalta och förbättra området i avseende på den fina floran och insektsfaunan.En informationsskylt om åtgärderna, gjord av vännen, naturvårdsentreprenören Christer Wiking, är nyligen uppsatt i området och tippning av trädgårdsrens från villaområdet är från och med nu, vid vite förbjudet.Idag togs ytterligare steg när Tommy och jag tillsammans gick igenom området och markerade ytor där Leif ska schakta bort grässvål för att på så sätt skapa nya öppna och sandiga ytor i områdets söderlägen. Även viss röjning av småträd och buskar kommer att utföras under de närmaste veckorna.

Ni förstår nog min glädje över allt detta som har skett så frejdigt och snabbt och ni förstår säkert också min nyfikenhet inför kommande vår och sommar. Här kommer jag nog att hänga en del! Den redan så naturrika kommunen Ödeshög har ytterligare uppgraderats och kompletterats!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar