torsdag 6 oktober 2011

6 oktober - Nobelpriset i Fysik

.
Tisdagen den 4 oktober var det dags för tillkännagivandet av Nobelpristagarna i Fysik.
Det är en extra spännande dag också för mig, eftersom jag då får reda på vilka personer jag skall måla till och hur många original som jag har att göra.

Dotter Karin har också fått ackreditering att närvara.

Alltså finns vi på plats där i den stora Plenisalen bland ett hundratal journalister från hela världen, Kungliga Vetenskapsakademiens egen personal samt säkerhetsfolk. Lokalen är pompös och "tung". Mängder av avporträtterade "Ständiga Sekreterare" från KVA:s hela historia bakåt i tiden ända till ursprungets Carl von Linné stirrar en i ögonen.

Här finns även Väversundasonen Jöns Jacob Berzelius blida ansikte.


Vi är på plats i god tid men håller oss i bankgrunden. Trängseln är stor men stämningen god och något spänd.
Kameror, ljus och ljud ställs in och reportrarna förbereder sina frågor.

Så kommer då KVA:s ständige sekreterare, Staffan Normark, tillsammans med tre professorer i fysik ut i salen och tar plats på podiet, ett bildspel tänds och presskonferensen börjar.
Jag själv är för mitt arbetes skull mest intresserad av att få veta - "Hur många?" - Svaret blir tre.

Priset delas i två hälfter till två "konkurerande" forskningsgrupper i Astronomi i ämnet:
"För upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor". "Det är skrivet i stjärnorna".
1. The supernova Cosmology Projekt - Saul Perlmutter får ena halvan av priset.
2. The High-z Supernova Search Team - Brian P. Schmidt & Adam G. Riess får dela på 2:a hälften.

Dagens Nyheters vetenskapliga reporter ställer initierade frågor direkt efter tillkännagivandet. Det gäller att vara påläst och förberedd på många olika alternativ.

Sen kommer frågorna och direktintervjun med en av pristagarna, varefter samlingen bryts och smågrupper bildas för diskussioner och fortsatta frågor och svar experter och jornalister emellan, men då är vi redan på väg ut Karin och jag.

På vägen hem är jag i tankarna redan sysselsatt med att "utvärdera" huruvida det jag nyss har fått reda på kommer att påverka mitt fortsatta arbete.
Jag känner att det kommer att göra det. Verkligen!
Den astronomiska inriktningen är ju spännande och omöjlig att bortse från. Jag måste nog försöka att inkludera detta i mitt tänkta tema som är Vättern. Men hur?

Nu börjar det brännas för mig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar