fredag 18 februari 2011

18 februari - Smutsig snö

Jag är intresserad av alla samspel i naturen; magnifika eller subtila. Många samband som finns registrerar vi knappast eller tar vi med en axelryckning; de känns kanske självklara och ointressanta, men även åt sådana små konstruktioner kan jag gärna ägna några minuters filosoferande ibland.

Ett av de verkligt subtila samspelen, på gränsen till självklara eller konstruerade, är det jag finner mellan snötäcke och vårfåglar. .

Varför är de första vårfåglarna stare, lärka, tofsvipa och skogsduva? Jo, just därför att de är den öppna markens fåglar - slättfåglar. På slätten lägger sig aldrig snön tjockt. Den far iväg längs backen i vinden och samlar sig i drivor vid sidan av och lämnar därmed plats för ett snabbt avsmältande. Till och med under midvintertid sticker plogtiltor och halmstubb upp och det behövs bara få plusgrader eller solmeja för att allt ska bli bart och välkomnande igen. .

Den jordflykt som bilden ovan visar kommer från de sönderfrusna plogtiltorna som sticker upp ur det ringa snötäcket. Jorddammet lägger sig som ett brunt skikt över snön och detta ökar i ännu högre grad takten på snöns avsmältning genom att den smutsiga snön absorberar solstrålarna mera effektivt. .

Det är alltså inte till skogsbygden de första vårfåglarna anländer. Där ligger snön stabilt och länge. Nej det är slättens fåglar som blir först på plats; till vårens första barmark.
Se där, ett exempel på subtilt samspel som kräver viss fundering för att fatta eller framför allt ...

... inte bara ta för given.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar