måndag 12 april 2010

12 april - Majbagge

.


.
.
.
.
.
.
.
..


Asfaltvägen upp mot Omberg alldeles nedanför Turisthotellet är fläckad. Det ser ut som små oljeplumpar i storlek av en femkrona ungefär. Men vem mer än jag tänker på sånt? Fast det beror på att jag vet vad det är.
Strax ser jag det levande beviset: en äggstinn hona av majbagge som tvärar över vägen mot den sandiga och varma dikesrenen. Ännu är det tidigt på året men om några dagar, om det solvarma vädret står sig, kommer vägen att vara full av dem. Många går till spillo under bildäcken. Alla bilister är inte lika observanta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Majbaggen är en stor och irisglänsande svart och vacker skalbagge. Den kommer att para sig nu och sen lägga sina tiotusentals små ägg i sanden, där de kläcks till små benade minilarver (trianguliner) som kravlar upp i blommor för att vänta på ett lämpligt vildbi att lifta med. Larverna håller sig fast i biets håriga ben, följer med till yngelröret där de sen lever av pollen, honung och eventuellt också av själva bilarverna.

Skall denna komplicerade kedja fungera hela vägen krävs en väldig överproduktion av ägg från majbaggehonan. Därav kommer att hennes bakkropp är abnormt uppsvullen, täckvingarna skyddar bara de första segmenten men å andra sidan kan hon vid hot utsöndra en gulaktig och giftig vätska vid knälederna för att skydda sig. Den hjälper ju emellertid inte mot bilar förstås.

I många fall, som här på Ombergs södra sluttning idag, bryts alltså kedjan redan i sitt första led av ovarsam trafik, och jag skulle önska mera kunskap och hänsyn även mot ett så ringa liv som en skalbagge.
Men kanske är detta för mycket att önska.
..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar