söndag 11 december 2022

11 december - Rabattfynd

Så förvillande kan en rubrik vara, att jag nu tänker berätta om ett fynd av en annorlunda svamp i vår trädgårdsrabatt och inte något rabattaterat försäljningserbjudande.

Det var någon gång i slutet av november, då Ulla jobbade på med rensning i vår trädgård av de sista löven och falläpplena, som jag i mitt temporära handicap låg på knä och knipsade vissna blomster och buskar, mera specifikt skyfflade fram bråte under vårt spaljépäronträd, varvid jag också krattade fram ett par annorlunda svampar - två stycken förtorkade jordstjärnor kom i dagen bland bruna löv och förna. Aldrig har jag tidigare träffat på sådana i vår trädgård.

En jordstjärna i akvarellform.

Jordstjärnor är svampar som tillhör kategorin buksvampar, dit även röksvampar och tryfflar räknas. Jordstjärnan börjar sitt synliga liv som en rund boll vilken växer upp ur jorden. Vid mognad spricker bollen upp och skalet bildar flikar runt om som en stjärna med själva rökbollen på ett litet skaft mitt i. I denna rökboll, periosteum, finns sporerna som kommer att spridas med vinden.

Det finns någonstans mellan 15 - 20 arter i vårt land och många av dem är sällsynta och de flesta tämligen okända och svårfunna. Jag har sett jordstjärnor tidigare men egentligen aldrig bemödat mig om att gå vidare med någon artbestämning. Nu känner jag dock ett behov av att få veta.

Här är en bild på fyndet av två jordstjärnor i vår trädgård. Vilken art?

Alltså ämnar jag försöka, inte själv, men genom att lägga ut den här bilden i ett Svampnätverk på FB. Om jag får svar redogör jag genast för detta i bloggen. Det blir en liten bit på vägen att förkovra mig själv och oss alla i ämnet svampar.

Tillägg den 12 december:

Botanikervännen Ulla-Britt Andersson på Öland föreslår att arten är Kamjordstjärna, Geastrum pectinatum.

Jag tackar och bugar och läser att kamjordstjärnan är sårbar, normalt växer i barrförna och t o m på myrstackar i artrika skogar, gärna på kalkhaltig mark. Och så i min päronrabatt vid huset också!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar