fredag 12 juli 2019

12 juli - Är det en liten förändring mot det bättre på gång inom jordbruket månne?!

.
Frågan i rubriken ovan kan förhoppningsvis också tolkas som ett litet påstående.

Klimatförändringar, 2018 års besvärliga torka och inte minst alla larmrapporter om bidöd och artutdöende verkar ha slagit rot även hos jordbruksbyråkraterna och jag hoppas att jag därmed inte övertolkar de små signaler som nu börjar sippra fram, om mera hänsyn till natur och miljö i den rådande jordbruksöknens regim.


Ett tecken jag ser i år är att kantzoner, hörn, snibbar, surdrag och strängar längs vägar i åkermarker har besåtts med en ny gröda - Honungsfacelia "Biblomma".

Jag hittar på nätet ursprunget till förändringen, i en pdf från jordbruksverket presenteras honungsfacelian som en ny gröda för miljömedvetna jordbruk, att sås för att gynna mångfald och natur och extra så alla hotade bin.
Bravo! En liten men dock en god början!Lite här och där i mitt östgötalandskap går åkrar idag i en blålila, vacker ton. Det är fält besådda med honungsfacelia till fromma för bin, fjärilar och andra nektarsökande insekter men också  för bönderna själva som behöver pollinerande insekter till raps och klöver.
Och efter blomning kan denna nya gröda plöjas ned som gröngödsling. Se där - dubbel fördel! Och tänk så bra att så många bönder redan har nappat på förslaget ...


... även alldeles nära mig, utanför Stugan vid Tåkern, där honungsfacelian nu blommar för fullt tillsammans med snart blommande solrosor. Så vackert och så bra! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar