tisdag 20 augusti 2013

20 augusti - Glada, efterlängtade och väntade nyheter

.
- Det måste har varit en glada, säger vännen Johnny som bor i Heda, då han ringer mig och berättar ganska upprymd efter sina upplevelser. Det var i förrgår. 
- Rovfågeln var så stor att jag först trodde att det var en örn, men så såg jag en djupt kluven stjärt och att den var väldigt svartvitspräcklig på vingarnas undersida. Den flög över väldigt nära, alldeles ovanför björktopparna utanför huset. Vad tror du? fortsätter han.
- Det låter absolut riktigt, svarar jag, det är bestämt en röd glada som du har sett och jag kan berätta för dig att det har varit väldigt många observationer av glada i området, framför allt runt Heda och ner mot Tåkern. Samtidigt har det totalt räknats till åtta olika individer och många fågelskådare på besök har sett några av dem lite här och där i området.

Därför kommer det sig att Ulla och jag tog  en sväng genom landskapet i går kväll men utan positivt resultat varför jag idag på morgonen kände mig manad att göra ett nytt försök. 

Jag ser tusentals grågäss i området, enstaka tranflockar och av rovfåglar  ...
1 havsörn
ca 10 ormvråkar
ca 15 bruna kärrhökar
1 tornfalk
1 sparvhök
1 duvhök
1 bivråk
1 fiskgjuse
...men ännu så länge inte en enda glada trots att jag genomkorsar bygden på både längden och tvären.

Inte förrän jag tänker mig hemåt igen, över Gottorps lagård, ser jag den hängande så där typiskt med låga vingar och sidvickande stjärt, och trots att det är väldigt långt håll först, så är jizzen så typisk att den inte går att felbestämma, ty i motsats till vråkar och kärrhökar som det finns gott om i området, så bara den
... gliiider och gliiider. 
Utan uppehåll pendlar den fram och åter mot sida till sida minutvis i taget utan ett enda vingslag. Så graciöst och lättviktigt. Gladan glider - därav namnet.När jag kommer fram bakom Gottorps lagård har fågeln redan glidit iväg över Norrö gård och försvinner bort mot Heda. Men trots avståndet känns karaktären igen.

Det här känns som väldigt glada nyheter, efterlängtade och väntade!
I några år nu har antalet observationer av denna vackra rovfågel ständigt ökat i området från höst till vår. Jag själv har sett röda glador i Tåkernbygden varje år de senaste fem åren, tror jag.
Gladan är på fortsatt stark frammarsch upp över landet. Från att ha varit mycket sällsynt och kvarlevande endast med få individer i Skåne för ett antal decennier sedan kommer den allt närmare vårt landskap och för ungefär fem år sedan noterades den första häckningen i Östergötland några mil öster om Heda.

Som vi har funderat och undrat, vi fågelskådare i Tåkernbygd. När ska gladan börja häcka hos oss?
Nu har vi troligen svaret, ty antagligen är det så att åtminstone några av de fåglar som setts i Hedabygden den senaste veckan härrör från en kull ungar. 
Någonstans i trakten har där säkert funnits ett bo. 
Bygden är, som jag ser det, alldeles perfekt för glador. Den påminner väldigt mycket om Österlen i Skåne, där gladans förekomst är alldeles magnifik. 
I södra Tåkernbygden finns både intensivt och extensivt jordbruk, gödselstackar, träddungar, Ombergs bokskogar, åar, översvämningsmarker, torrängar, rika strandängar, fågelsjön Tåkern och väldiga åkerarealer. Allting är liksom klart och berett.

Är det nu så att de senaste dagarnas alla observerade glador är resultatet av en häckning i området så är detta således både en väntad och glad nyhet.
Och, med stor sannolikhet har gladan också kommit hit för att stanna samt tillväxa i population. Äntligen får man väl säga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar