torsdag 29 september 2011

29 september - Stora lund vid Vättern

.
Jag gjorde som tänkt, åkte ner i det tilltagande varmljuset, till klippmarkerna vid Stora lund vid Vättern, där jag vandrade runt omgiven av all tät buskighet för att söka inre ro i ensamhet.


Olvonbären braskar i blankrött och lockar ett ansenligt antal fruktsugna svarthättor.

Färgerna går åt rött: röda rönnbär, röda olvon, röda nypon och röda oxelbär. Även trädens grönska rodnar.
Men gräset är ännu saftigt smaragdgrönt och de idisslande korna ligger skönt tillrätta.

I de här buskmarkerna vid Vättern alldeles under Omberg går fågelsträcket tätt och rikligt mot söder. Landskapets ledlinjer smalnar av till några hundra meters bredd längs den vilda sjön och allt som kommer på bred front förbi här samlas i en smal korridor. Man får samma känsla som vid Falsterbo och på Ölands södra udde. Man märker det direkt redan vid parkeringen att luften är fylld av flyttande fåglar.

Jag sätter mig i lä av berget men högt upp med utsikt över hela bredden mot norr. Här sitter jag nu i en dryg timma och spanar och räknar.

En årsung rödhake (det kan jag se på det ljusa vingbandet) har ruggat till vuxendräkt och är färdig för nattlig avfärd.
Men under dagtid hoppar den nu runt i de täta buskagen och äter bär och insekter som ska bli till det gula fettets flygbränsle.
Pepparkornsögat begrundar min överraskande närvaro.

Sträcket är trots att förmiddagen redan är långt gången tämligen rikligt.
Flockar med bofinkar passerar ideligen och däremellan kommer hela tiden grönfinkar, grönsiskor, steglitsor, blåmesar, svartmesar, gulsparvar, sävsparvar, pilfinkar, starar, koltrastar, ängspiplärkor, sånglärkor, sparvhökar och även en varfågel. Den, varfågeln, stryker tätt över berget bara en meter ifrån mig och jag tror att det faktiskt är första gången som jag ser en sådan under sträck.


Glitterbläcksvamp - Coprinus micaceus.

Jag fotograferar en bläcksvamp i betet. Hemma kan jag läsa, i Ryman/Holmåsens "Svampar", att den fått sitt namn tack vare de små glittrande ljus kornen på hatten. Se själv!
Så har jag lärt mig nåt nytt även idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar