torsdag 27 oktober 2022

27 oktober - Konsten att gå i mål

Vännen Kjell Antonsson ...

...har en tid bland många andra intressanta idéer närt den, att följa upp jägmästare Thure Palms gamla skalbaggsinventering från Ombergsbygden genomförd under 1920-30-talet och presenterad i Entomologisk tidskrift 1931-32. Ett klassiskt verk.

Thure Palm, född 1894 och död 1987 var underlärare på Ombergs skogsskola 1919 och jägmästare i Vimmerby Revir under början av 1950-talet, med ansvar också för Omberg.  Han passade under sin fritid från det strikt skogliga på att inventera bygden på baggar. 

Länk för den som vill veta mera.

Även jag inspirerades av Palms arbete, så till den grad faktiskt att jag lämnade den kära fågelskådningen i stort helt under några år kring decennieskiftet 1969/70, för att försöka följa upp och återfinna några av Palms alla fynd, framför allt vid Tåkern. Jag fokuserade på Carabiderna, Jordlöparna, eftersom den familjen kändes "lättast" genom att där fanns en förnämlig bestämningslitteratur. Jag gjorde, trots en snäv begränsning till närområdet vid vårt fågeltorn på södra sidan av sjön Tåkern och trots en blygsam förkunskap samt kort tid, ändå flera intressanta fynd och hittade även ett antal nya arter för Östergötland, en del med stor överrasknigseffekt. Men många av Thure Palms noteringar kunde inte bekräftas, vilket visar på den snabba förändring som skett och ännu sker vid sjön Tåkern. Min entomologiska resa blev som sagt intensiv men kort och jag kom, förutom en artikel i Tåkerns fältstations årspublicering 1970, knappast i mål. 

Kanske återkommer jag och berättar mer om detta lilla projekt, men nu tänker jag återgå till en som alltså har lyckats spränga målsnöret i god form.


Kjell Antonsson med en dryg näve ekmulm från Omberg.

Kjell Antonsson har satsat stort och lyckats. Han berättade för mig redan för flera år sedan om den där idén han hade, att när pensionen närmade sig, djupt och brett inventera Ombergs insektsfauna. Han sökte medel och tog viss tjänstledighet med början 2020 och nu är Kjell ifatt Thure Palm, eller snarare med marginal förbi.

Jag saxar från gårdagens Östgöta Correspondenten följande artikel:

Faksimil ur Corren den 26 oktober 2022. Text av Claes Nilsson.


Och tillhörande faktaruta.

När den färdiga rapporten har publicerats kommer den att ses som ett mycket viktigt bidrag till den samlade kunskapen om insektsfaunan i vårt land. Att "arken" Omberg får denna uppdatering är oerhört väsentligt och vi kan alla vara Kjell Antonsson tacksamma för hans idé och iver.

*

Tillägg den 4 november 2022.

Idag blev jag väldigt glad då jag i brevlådan hemma fann Kjell Antonssons rapport. Så vänligt av honom att i detta tidiga skede också tänka på mig:

"Inventering av småkryp på Omberg 2021 - samt jämförelse med tidigare studier." - av Kjell Antonsson. (Länsstyrelsen Östergötland och Sveaskog).

Det är en 190 sidor tjock lunta som kommer att kräva tid och ork att till fullo ta sig igenom. 

Jämförelser görs ...


Rödlistade arter ...


150 sidor av artlistor med insekter, spindlar och snäckor uppräknade. Enbart skalbaggsgruppen kortvingar omfattar 7 hela sidor. Jo, mycket intressant och mycket smått har Kjell och kompani påträffat.

"Hur långt har du hunnit", frågar Kjell, då jag ringer upp honom för att tacka för leveransen. 

Frågan är berättigad men meningen är förstås inte att gemene man ska kunna omfatta denna digra rapport i detalj. Detta är en undersökning och redovisning som skall ligga till grund för beslut och åtgärder på Omberg. Den skall dessutom löpande kompletteras och utgöra en referens för framtida studier av liknande objekt. Ombergs status i natursammanhang har som jag tidigare sagt väsentligt fördjupats och framhävts i och med detta gedeigna verk ...

... och nu har jag ett grovt studiejobb att ta tag i för en tid framöver.


2 kommentarer:

 1. Fantastiskt skoj att Kjell gjort denna uppdatering av insekter. Omberg har en enorm biologisk mångfald som ständigt överraskar. Skoj!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så sant!
   Det är ett viktigt arbete som har gjorts. Omberg har fått rejfält ökad status härmed.
   Gebbe

   Radera