måndag 11 oktober 2021

11 oktober - En annan gran

Längs naturstigen västerut genom strandskogen inte långt från Naturum Tåkern finns en annorlunda gran. Den har lite hängande kvistar, men så har ju många varianter. Det som gör den lite udda är att kottarna har bakåtböjda fjäll, så att den ser extra taggig ut.

- Jag hittade denna egendomliga gran under en naturvandring här för många år sedan, berättar Sverker. Och jag har för mig att det finns färre än tio liknande exemplar beskrivna i hela vårt land, säger han en aning stolt.

- Och jag har berättat om den många gånger under mina guideturer förbi platsen, fyller Lars i.

Och jag då. Jo, jag har också noterat den en gång för nu länge sedan men sen missat alltihop.

- Den här varianten kallas Picea abies f. recurvata, säger Sverker, där den sista delen i namnet, formen, är latin och kan översättas med "bakåtböjd".

Hemma i ateljén letar jag förtvivlat och gagnlöst efter mer fakta på begreppet.  "Nowegian spruce" är det närmaste jag kommer, men om jag förstår rätt, är det bara det engelska namnet på vanlig gran Picea abies

Tja! Det blir som det blir. Allt kan man inte veta eller förstå. Men granen finns kvar för den som vill se, endast femtio meter längs spången från tornet.

Senare tillägg:

Initierad information om denna form av vår svenska gran kommer här via vännen Sverker Kärrsgård med benägen hjälp från Johannes Lundberg, specialist på Naturhistoriska riksmuseum i Stockholm:

"Jag sände en fråga och har fått detta svar. Granen vid Medevi brunn är nog samma ex. Svaret visar i alla fall att formen existerar. Jag tog mig friheten att inte ha någon erinran mot att de använde bilden i din blogg om de skulle vilja. 

Sverker"

Johannes Lundberg:

"Hej Sverker!

Vi har endast två insamlingar som är bestämda till Picea abies f. recurvata i våra samlingar, varav en är uppdelad i två databasposter (herbarieark och kottar). De är registrerade under registreringsnumren S-OG-831 (Arne Törnell, utan insamlingsdatum: Motala, V Ny s:n, vid Odensbergsvikens östra sida, ca 500 m N om bryggan vid gamla tegelbruket, på Medevi brunns ägor; fyndet publicerat av Magnus Fries i Lustgården 1979/80); S09-34790 (Folke Kihlstedt, utan insamlingsdatum: Knista, Lekeberga) samt S16-14484 (Arne Törnell 1979: Motala, V Ny s:n, kottarna från insamlingen S-OG-831). Du kan söka efter föremålen i vår on-line-databas herbarium.nrm.se (sök på registreringsnumren). Det verkar saknas belägg för många fynd av f. recurvata! (Men de kanske finns på något annat herbarium?)

Om du inte redan har artikeln i Lustgården så finns den på nätet: http://www.dendrologerna.se/wp-content/uploads/2016/07/Lustgarden_1979-1980_v04.pdf

Hälsningar, Johannes
Naturhistoriska riksmuseet"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar