söndag 23 december 2018

23 december - Kungsörnar på Omberg

.
Under en tur längs Sjövägen på Omberg under förmiddagen såg jag två stora rovfåglar skymta genom skogen ner mot sjökanten. Två korpar mobbade fåglarna och därvid noterade jag en väsentlig storleksskillnad som gjorde att jag kunde konstatera begreppet "örn".

Jag klev ur bilen och följde de två örnarna i kikaren genom tätt grenverk som skymde sikten och hindrade fotografering. Korparna varnade intensivt men örnarna brydde sig föga. De svängde runt i lufthavet och "lekte" med varandra. Jag såg att det var två kungsörnar, gamla fåglar med inget lysande vitt på stjärten, men den ena hade en smal ljus strimma längs basen av pennorna.


Jag väntade ut fåglarna när de passerade i utrymmet över vägen, men sekundsnabbt svepte de över gläntan och försvann på långt håll bakom skogen upp mot Hjässan, ännu tumlande om varandra i luften.
Jag fick därför endast en kort chans till foto. Kvaliteten på bilden blev därefter.

Det är inte första gången jag ser kungsörn på Omberg. Flera gånger under de senaste två decennierna har jag och andra observatörer varit med om kvalitativa möten med dessa spännande rovfåglar i bygden.
Idag liksom tidigare har jag dessutom sett gamla fåglar, presumtiva par, leka över Ombergs branter, vilket får mig att ånyo fundera över observationens eventuella värde.
Jag börjar faktiskt på allvar tro att det kan finnas häckande kungsörnar på Omberg redan eller åtminstone är något på gång.
Det återstår att se. Och detta har jag sagt tidigare också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar