torsdag 21 juni 2018

21 juni - Vikten av ideella krafter

.
Årets längsta dag är här. Redan. Det känns vemodigt, varje år, att vår plats på jorden börjar vända ryggen mot solen, igen.

Bland allt annat som händer mitt i sommaren uppmärksammar jag i media att en ny djurart har upptäckts i vårt land. Det är visserligen en lågmäld historia om en liten, en cm stor, framgälad marin snäcka som har påträffats i Västerhavet av Michael Lundin.
Michael har ett genuint naturintresse som han kombinerar med sitt intresse för dykning. Därmed bidrar han med spännande upptäckter i en miljö där mycket återstår att undersöka.

Läs hela historien här:        länk   

Den ganska oansenliga lilla snäckan, Simnia hiscocki, ännu utan svenskt namn, påträffades på 25 m djup på en röd hornkorall för första gången inom vårt lands gränser för en vecka sedan.Den är troligen sällsynt och har endast påträffats ett par gånger tidigare, utanför sydvästra Norge och i västra Engelska kanalen.
Så har kunskapen om vår natur berikats än en gång med hjälp av ideella krafter. Visst är det härligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar