lördag 10 februari 2018

10 februari - Spår på Omberg

.
Det blev en härlig promenad på Omberg idag för Ulla och mig. Det var nästan vindstilla i skogen och det droppade smått från grenarna av smältande snö. Några meståg, en sjungande nötväcka och ett överflygande korppar livade upp exkursionen.
Ett hackspettläte från den halvdöda granskogen i branterna ner mot Vättern fick mig att tänka på tretåig hackspett, ty jag upplevde det mycket mjukare än den större hackspettens vassa "kick". Men trots ivrig spananing kom vi inte åt fågeln som försvann framför oss in i skogens dunkel.

Vi fick ta det lite varligt där snön plattats till is men mellan hjulspåren fanns en sträng orörd snö att fästa sulorna vid.


Snön var ungefär två till tre decimeter djup och idag något fuktig och tung. I diken och upprinnor började det faktiskt porla lite men nog syntes det vara långt kvar till blåsippstid kantänka, men dock inte så avlägset som man kunde tro, vilket vännen och fotografen Barbro visade häromdagen genom ett överraskande foto av en fullt utslagen blåsippsblomma på berget. Hon blev årets vinnare!


Ett möjligt gömme för övervintrande morkulla kanske.

Mängder av spår korsade vår väg. Förutom av människor och hundar såg vi väldigt mycket spår av rådjur och räv. Hararnas hopp fanns också överallt men de smala tassavtrycken berättade om fälthare istället för skogshare som var vanligast här ända in i 70-talet.

Ett nytt spårtecken har emellertid tillkommit sedan dess - vildsvinets. Jag såg de första på Omberg just här på vägen mellan Västra Djurledet och Stocklycke för kanske femton år sedan och trots att bergets jägarkår redan då sade att vildsvin inte hör Omberg till och beslutade om utskjutning finns de kvar i ökande mängd. Den senaste uppskattning jag har hört om är ett tjugotal individer inom området, men jag tror faktiskt på fler och jag tror vildsvinen är på berget för att stanna.


Ett vildsvinsspår av dignitet löpte över vägen och in i snön framför oss. Det var ett så stort djur att jag bestämde mig för ett dokumentationsfoto, då med den obligatoriska jämförelsepinalen - denna gång en pillerask i plåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar