torsdag 18 augusti 2016

18 augusti - Dvärgarun, ett unikt och exeptionellt inlandsfynd i Ödeshög

.
I juli uppmärksammade vännen Kjell Antonsson att det växte mängder av en art av växtsläktet Arun vid ruderatområdet intill fjärrvärmeverket i Ödeshög.
Han bestämde arten till flockarun och presenterade det unika fyndet eftersom denna växt är en kustart och oerhört sällsynt i inlandet.

Vid senare kontroller har det emellertid visat sig att det istället säkerligen handlar om en annan, minst lika sällsynt Arunart, nämligen Dvärgarun, Centaurium pulchellum.
Även dvärgarun är en kustart som bara finns belagd med ett inlandsfynd i landet och detta fynd är markerat på en karta som en prick i närheten av det fynd som redovisas här och nu. Om det är samma lokal vet jag inte just nu.I det aktuella området skrapades jordlagret bort för ungefär tio år sedan för att förbereda industrimark men någon industri etablerades aldrig . Området har hela tiden varit mycket intressant både ur floristisk synvinkel som ornitologisk.

Dvärgarun är en annuell växt och nu under sensommaren vissnar alla plantor och frösår sig inför nästa säsong.
Beståndet i Ödeshög är oerhört tätt och omfattande. Uppskattningsvis finns hundratusentals individer i storlek från en halv centimeter upp till ca 20 centimeter i höjd. Tätheten gör att den leriga barmarken faktisk färgas gulgrön av alla dessa tusentals små plantor. Det är oerhört häftigt!

Jag lägger in några bilder och kommer att återkomma med flera rapporter.Små singulära plantor med endast en toppblomma dominerar till minst 90 %.


Dvärgarun i närbild.


Marken färgas gulgrön.

Största och minsta funna individer.


Tillägg 19 augusti 2016:

Jag har idag mottagit medhåll från Kjell Antonsson om att min bestämning är riktig - Dvärgarun - och tidigare rapport om flockarun till Artportalen är numera ändrad och kompletterad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar