torsdag 25 augusti 2011

24 augusti - Kal knipprot på Omberg

.
- Det här är nog det sämsta året som jag har sett under tjugo års inventeringar på berget, säger Lars. Beståndet och utbredningen av kal knipprot brukar variera väldigt mellan åren men aldrig har jag sett så få som nu; säkert inte fler än några tiotal individer, fortsätter han. Vissa år kan det vara fyrsiffrigt och alla lägen däremellan gäller.

- Menar du, frågar jag, att du har inventerat så noga under alla dessa år Lars och att du är säker på att det ibland har varit fråga om tusentals exemplar på berget?

- Svar ja, replikerar Lars snabbt.


Lars med käppen visar Janne ett av de få blommande exemplaren av kal knipprot på Omberg i år.

Vi har parkerat strax bortom Strand på södra Omberg i kanten av den mäktiga bokskogen.
En liten kaffetår ur termos bjuder Lars på först och sen berättar han.

Vi vandrar bara ett litet stycke in i dunklet, genom en av flera slukrännor vid vägkanten.


- Här, pekar Lars, har jag räknat in ett par individer tidigare i sensomras. Idag är de förstås överblommade. De är ganska små i år och de som är finns i brynen.


Kal knipprot, i frukt.


Epipactes phyllantes, heter den på latin säger Lars, men jag skulle mycket hellre vilja döpa tillbaka till: "E. confusa - den svårbegripliga knipproten", så hette den nämligen tidigare. Och mystisk det är den verkligen och berättigad till ett sådant vetenskapligt namn, fortstätter Lars.

Jag trodde jag visste men än jag gjorde om den kala knipproten på Omberg. Men det Lars berättar väcker många nya intressanta frågeställningar om växtens biologi.


- Du borde doktorera i ämnet Lars, säger jag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar