onsdag 23 november 2022

23 november - Viktiga samtal om skog

Tidigare i höstas hade jag besök av Ola Freijd i ateljén. Vi har lärt känna varandra som hängivna naturkämpar och idégelikar, upplever att vi har mycket gemensamt och alltid väsentliga ting att tala om, gärna till en kopp kaffe. 

Skogen av idag och dess "skötsel" är ett av flera återkommande ämnen då vi träffas och just den här dagen hade Ola med sig något alldeles speciellt att spåna runt om; det gällde skog, framför allt kalhyggen och en idé han hade om att nå ut bredare med ett viktigt budskap.

Ola Freijd med sin rapport om Naturrestaureringsprojektet Risveden.

Ola visade upp förslag på två kampanjknappar och undrade om mina synpunkter. Han hade tänkt, sa han, att nu måste något mer drastiskt tas till för att försöka få en förändring till stånd när det gäller den officiella synen på skog och skogshållning i vårt land. Trodde jag, att den presenterade idén kunde vara något att gå vidare med? undrade han.


Absolut var mitt svar och så blev det. Knapparna är nu offentligt presenterade och intresset har blivit långt över förväntan, första omgången är slut och fler är under tryckning. I samarbete med Naturskyddsföreningen i västra Sverige kan du precis som jag just har gjort, beställa knapparna på nätet:

länk för beställning 

Ola och gänget hoppas nu få med sig många människor i protesten mot kalhyggesbruk. Det är känt att en majoritet av svenska folket redan ogillar metoden; många blir drabbade när skogsområden så momentant och totalt bara försvinner framför ögon och öron, skogar där man strövat omkring med sina barn, plockat svamp och studerat djur. Allt, blommor, fåglar, ja rubbet, kan ju vara borta över blott ett dygn. Överraskningen kan kännas helt förödande, det vet jag själv som skrev om den upplevelsen i en artikel till Fauna & Flora. 

Länk till originalartikeln i Naturlig dagbok

Ola har tillsammans med kompisar från Göteborgstrakten under flera år arbetat  med ett 20 000 ha stort område kallat Risveden. Området är fullt av potentiella våtmarker, myrar, berghällar och skogspartier. Avsikten med projektet har varit att inventera och att finna former för återskapande av försvunna våtmarker samt att på illustrativt sätt redovisa sina metoder och resultat i en broschyr som ska kunna fungera också som Studiehandledning för andra, liknande projekt i vårt land.

Kompendiet "Våtmarker i Risveden" kan beställas. Kontakta mig, jag har några exemplar i ateljén, eller sök Ola Freijd direkt.

Slutord och erkännanden.

Människor som Ola Freijd gör skillnad!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar