måndag 27 september 2021

27 september - Nya rön om människan i Amerika

I veckan presenterades en spännande arkeologisk upptäckt från New Mexico i USA. Man har funnit fotspår av tidiga människor som klassas vara mer än 20 000 år gamla. 

Sedan tidigare finns många fynd av stenar med möjlig mänsklig bearbetning, men inte helt säkerställda sådana och de är dessutom av betydligt yngre ålder, runt 12 000 - 15 000 år gamla, vilket länge varit måttstocken för människans troliga ankomst till kontinenten. De nya fynden är således betydligt äldre och de är också verkligen helt otvetydiga, precis så otvetydiga som fotspår måste vara. Historien om människan i Amerika flyttas därmed tillbaka mellan 5 000 - 10 000 år.

Akvarell - fritt efter fotografi.

Fotspåren låg inbäddade på några meters djup i sedimentära bergarter och avsattes i dy och gyttja på stranden vid en grund sjö. Spåren berättar enligt upptäckaren om att det är barn och tonåringar som har sprungit omkring där och hans reflektion däröver är denna:

“To me this makes perfect sense,” says co-author Daniel Odess, an archaeologist at the US National Park Service. “When I was young I was always heading to the water. Stream, river, pond, whatever it was. Given the chance, I would probably walk in mud more than dry ground.”

Detta innebär att människan mycket tidigare än antaget lyckades passera på blottlagda isiga stränder söder om den mäktiga inlandsisens kant vid nuvarande Berings sund, vilket förut har betraktats som omöjligt. 

Ja, tänk så mycket som ännu finns att upptäcka. Varje dag händer något nytt, och så fick jag även en möjlighet att leka fotmålare. Ser ni förresten att de där fötterna aldrig formats av skor. Vilken härlig bredd på trampdynor! De barnen hade man gärna velat se.

Länk till artikel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar