söndag 13 juni 2021

13 juni - Kort rapport

Hej!

Jag vill med det här korta inlägget meddela alla min trogna läsare, som möjligen undrar om jag har slutat med att skriva i min Naturliga dagbok, att allt är ändå är OK. Det är bara det att tidspress inför ett just nu känslomässigt segt arbete med den kommande utställningen i Sankt Larskyrkan samt annat av mera personliga skäl, alltihop insnärjt i vartannat, gör att mycket, om inte det mesta, känns ganska tungt just nu.

Vad kan väl vara bättre då, än att visa hur vacker min miniäng vid ateljén ter sig just nu, när rotfibblorna dominerar tillställningen med mängder av besökande vildbin av olika slag.

Vi hörs och ses snart igen lite mera ordentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar