tisdag 29 oktober 2019

28 oktober - Tallbit

.
Omberg brukar vara en säker lokal vid varje invasion av fågeln tallbit, så det är ganska självklart att vi åker en sväng över berget för att spana efter denna vackra fink från Norrland och Ryssland och som just nu väller ner i flockar över landet. Vi det är Christer, Kent och undertecknad.
Sveriges egen population av arten, mycket osäkert uppskattad till mellan 3 000 - 15 000 par enligt uppgift i "Svenskt fågelatlas 1999", fylls under invasionsåren på med kanske hundratusen eller ibland åtskilliga fler exemplar nordostifrån och chanserna ökar då väsentligt för nära studium av "dumsnuten", ett epitet arten fått genom sin oräddhet och okunskap om folks vanor.

- Men vi måste leta efter dem högst uppe i grantopparna, menar Christer. Där sitter de på spaning efter rödlysande rönnbärsträd i landskapet och det är nästan alltid så man först upptäcker dem.Syn för sägen ... fyra tallbitar i grantopp.

Vi kommer nära. På ungefär tre meters håll kan vi så länge vi vill studera de oerhört vackra fåglarna. 
Fyra exemplar stannar kvar hos oss i låga, fullmatade rönnbärsträd, medan resten av den ca tio individer stora flocken försvinner över skogen. De fyra är en hane, en hona och två ungfåglar.

Jag lägger ute en liten bildsvit nu och lovar att återkomma senare med en mera ordentlig uppföljning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar