måndag 16 april 2018

16 april - Enkelbeckasinernas häftiga spel

.
Jag satt en dryg timme på plattformen vid Väversunda slåttermad vid Tåkern igår. Solen hade gått ner under Omberg i väster och ljuset falnade efterhand.
Över de vattensjuka betesmarkerna ägde ett mäktigt spel rum. Luften vibrerade av enkelbeckasinernas vårspel och stora flockar av rastande individer på upp mot tjugo individer drog samtidigt runt över maderna, lockade att "hänga med" i spelets upphetsning.Flockar av "tickande" enkelbeckasiner drog runt över slåttermaden vid Väversunda, Tåkern.

Luften fylldes således inte bara av spelflyktens vibrerande stjärtfjädrar från de par som redan hade mutat in revir, kvällen fylldes av tickande läten i alla former så att det tycktes man stod i enurbutik av gammalt märke.
Ljuset var svagt och rörelserna snabba, rakt över huvudet ibland, och med en skiss i all enkelhet vill jag visa hur det upplevdes.Jag rekommenderar alla er läsare att ni om möjligt tar er dit om kvällen den närmaste tiden. Spelet är mäktigt, mystiskt och spännande och lika mycket värt att uppleva som t ex tjäderns eller orrens!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar