tisdag 10 april 2018

10 april - Timmermanskraft

.
Jag vill berätta om den stockände jag fick för många år sedan av en skogsföretagare i Dalarna. Materialet blev utsynat först när tallen hade fällts, sågats, barkats och bearbetats för att ingå i ett blivande timmerhus. Tråkigt är det förstås att man inte upptäckte det magnifika och nytillverkade spillkråkeboet redan innan fällningen, då hade det ju kommit till bättre nytta än här i min ateljé. Men, till ett visst pedagogiskt värde blev ju ändå arbetet till sist.Framför allt nu när jag drar runt med mitt föredrag, bildspelet "Fåglar på mitt sätt" i bygderna, där fotot kommer att ingå som ett fint exempel på det storartade verk en spillkråka kan utföra till glädje inte bara för sig själv utan också för pärluggla, hökuggla, mård, ekorre, skogsduva, slaguggla och lappuggla. (Om nu någon möjligen undrar över de sista två, lite större arterna, så ber jag er höra av er för att erhålla en förklaring om hur jag tänker).

Det är kanske förstås på sin plats att berätta att fotot ovan nästan är det enda, alla övriga illustrationer i mitt bildspel är akvareller såsom den här:Akvarellen "Pilgrimsfalk" ingår i mitt rikt illustrerade föredrag.

Nu tillbaka till hackspettarna - Det är svårt att förstå hur spillkråkan kan klara detta. Att hugga ett i diameter ca 14 cm stort ingångshål är väl möjligen den enklaste biten, men, att sedan vända neråt inne i stammens mitt och hugga sig fram i tvärträ och kärnvirke till ett djup av nästan 40 cm verkar ju stört omöjligt. Spillkråkan klarar detta. Bland annat om detta och mycket annat spännande i vår nära fågelvärld handlar mitt föredrag. Förmedla gärna detta så kanske vi ses i sammanhanget.

Ring mig för information: 070 - 678 1721 eller mejla: gebbe@telia.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar