tisdag 18 maj 2010

18 maj - Rund toppmurkla

.
Rund toppmurkla, Morchella rotunda, funnen på Omberg.
.
Peter N. biolog på Naturhistoriska Riksmuséet tittar in till mig på söndag eftermiddag som den allra sista besökaren i ateljen under konstrundan 2010.
Han är på väg tillbaka till Stockholm och tänker förutom besöket hos mig titta till en ny fyndplats av Rund toppmurkla, Morchella rotunda, som han har blivit uppmärksam på genom nätverket artportalen.
.
Igår sen, sände Peter mig en hälsning och bilder på svamparna via mejl. Han hade direkt lyckats återfinna arten.
.
Alldeles vid P-platsen på Ombergs södra sluttning, i anslutning till rastkojan växer ett par exemplar av den sällsynta svampen.
Var rädd om dem! Se men inte röra!
.
Idag efter fikastunden på kondis bär det iväg dit upp. Christer hänger på. Svårt blir det aldrig, ty så lättsamt återfunnet växer de vackra svamparna alldeles vid rastplatsen på södra Ombergs sluttning i direkt anslutning till den lilla timmerkojan att vi knappt ens behövde gå ur bilen.
.
Två vackra exemplar växer ihop i gräset intill en buske och vi finner rester av ytterligare två exemplar alldeles intill. Vi letar vidare men finner inga fler.
Enligt ursprunglig anvisning på artportalen har här påträffats ett större bestånd. Vill man finna dem får man leta mycket noggrannare i näromgivningen.
.
Kuriosa:
Jag söker om arten på nätet och finner att det finns ett amerikanskt patent på tillverkning av naturligt blått pigment från just denna art. Det är ett indigoblått färgämne och just av blå färgämnen ges det få möjligheter på naturlig väg.
Visst är sådant märkligt!
Och så dessa amerikaner suck, suck, med sin ambition att ekonomiskt lägga under sig hela universum med sina egoistiska patent. Sånt stör mig verkligen! Inte ens svamparna får var ifred från dylik spekulativ manipulation.

Morchella rotunda sp. useful for producing natural blue pigment
United States Patent 5137826

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar