onsdag 18 november 2009

18 november - Sädgäss

.
En liten flik av blå himmel sträcker sig över Stugan. Då den vandrar förbi lyser slätten upp som under en vacker vårdag. I stubbåkern i soldiset vandrar skaror av sädgäss och mot horisonten höjer sig Siks och Broby kullar vid Heda. Landskapet känns vänt och bjudsamt.
Men det är bara under en liten stund. Sen vandrar dimmolnen och regnen åter in från sydväst. Det är höst och inte vår.
.
Det känns som aprilvår trots att det är november.
Jag har varit i Motala och hämtat inramade alster. På hemvägen svänger jag av vid Vadstena och tar vägen förbi östra Tåkernsstranden. Strax innan Hov rastar ett tusental sädgäss. Där står Benny och räknar; förstås.

- Fem bläsgäss och ett litet antal vitkindade, säger han, men inga fjällgäss. Han packar ihop under ökande regn.
.
Därefter är det tomt på gäss hela vägen och först vid Ramstad-Holmen finns ytterligare några hundratal. Det var skillnad förr, i slutet av 80-talet, då vi räknade in mellan 50 - 60 tusen sädgäss den här tiden på året under inventeringarna med Tåkerns fältstation.

Under veckan har sädgässens status ventilerats på nätverket "Brevduvan". Jag själv har i viss mån bidragit till detta, efter det att jag fått vetskap om att arten minskar oroväckande. Tidigare har jag och säkert många fler med fågelintresse hoppats på att den allvarliga tillbakagång som konstaterats vid Tåkern under ett par decennier, bara har varit av lokal karaktär. Nu verkar det emellertid som att arten har minskat allvarligt i hela utbredningsområdet.

Jag sammanställer löpande på min hemsida vad som sägs i detta informationsutbyte. (länk)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar